Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên quận tổ chức tuyên truyền được 12 cuộc cho 5.150 thanh niên về Luật nghĩa vụ quân sự và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tham gia thâm nhập 3 gặp 4 biết với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường động viên 260 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhận lệnh tòng quân, trong đó có 210 thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2010. Cơ sở Hội CCB các phường vận động ủng hộ 21.560.000 đồng mua quà tặng các thanh niên nhập ngũ đợt này.

Công tác Hội