Cung cấp các dược chất phóng xạ cho ngành y học hạt nhân; nghiên cứu thăm dò tài nguyên khoáng sản, dầu khí, nông nghiệp… đào tạo cán bộ cho ngành điện nguyên tử, ngành giáo dục; tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, kinh tế - xã hội, các vụ án kinh tế, án hình sự…

Hội CCB Viện nghiên cứu hạt nhân có 25 cán bộ, hội viên, hầu hết các đồng chí trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học và đảm nhiệm các chức danh quan trọng của Viện. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ và sự chỉ đạo của Viện, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu, cán bộ, hội viên ở đây đã nêu cao tính gương mẫu, tích cực tham gia vào các hoạt động của Viện và phong trào của địa phương; tổ chức quyên góp hàng chục triệu đồng xây nhà tình đồng đội, tặng cho thương binh, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, tham gia làm công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa ở các phường 2, phường 8, TP Đà Lạt. Nhiều hội viên CCB đã tập trung trí tuệ và sức lực vào nhiệm vụ chính trị trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Văn Minh, tiến sĩ, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm phân tích và là Chủ tịch Hội CCB của Viện. Tuy phải đảm nhiệm nhiều chức danh hành chính khác nhau, nhưng đồng chí Minh vẫn tập trung trí tuệ vào công việc nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tham gia nghiên cứu phân tích giám định các vụ buôn bán vàng giả, phân bón giả… Năm 2008, đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Đồng chí Trịnh Đình Hải, tiến sĩ, Phó giám đốc trung tâm lò phản ứng hạt nhân, Phó chủ tịch Hội CCB của Viện. Đồng chí đã tập trung nghiên cứu cải tiến thành công hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân, đưa vào vận hành tốt, công trình làm lợi cho Nhà nước hơn 2 tỉ đồng. Đồng chí Trần Quế, tiến sĩ, Trưởng phòng công nghệ sinh học, là thương binh loại 2/4. Năm 2008, đồng chí đã nghiên cứu thành công đề tài tiêu bản xác định nhiễm sắc thể, triển khai ứng dụng cho ngành giáo dục trong cả nước, mang lại giá trị trên 4 tỉ đồng… Những công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm mang lại giá trị cao của cán bộ, hội viên CCB Viện nghiên cứu hạt nhân trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển khoa học của Viện nghiên cứu hạt nhân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn lung linh tỏa sáng trong các CCB làm công tác nghiên cứu khoa học.

NGUYỄN MẠNH HỒI