Hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, năm 1988, CCB Nguyễn Huy Bảy - quê Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội, chuyển ra công tác tại Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng II Sơn La. Sau hơn 10 năm làm doanh nghiệp nhà nước, tích lũy được một ít kinh nghiệm sản xuất vật liệu xây dựng và kinh nghiệm quản lý; đồng thời nhanh nhạy nắm bắt chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, lại được chính quyền địa phương và Hội CCB ủng hộ, năm 2001, CCB Nguyễn Huy Bảy quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là kinh doanh vận tải, xây dựng công trình và sản xuất vật liệu xây dựng.

Buổi đầu, quy mô hoạt động của doanh nghiệp Sơn Hưng Trung còn nhỏ lẻ, tổ chức bộ máy hoạt động đơn giản. Mặc dù hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng lực lượng chưa đến 30 cán bộ quản lý và công nhân. Doanh thu hằng năm chưa tới 2 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động rất thấp.

Khắc phục khó khăn trong buổi đầu thành lập, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, CCB Nguyễn Huy Bảy thường xuyên suy nghĩ, tìm hiểu thị trường, nắm bắt tình hình để từ đó xác định hướng đi đúng, dẫn dắt doanh nghiệp phát triển ổn định. Theo ông Bảy: Giai đoạn đầu thành lâp doanh nghiệp, cũng là quá trình “làm thử” cần phải làm nhiều nghề; nhưng chính trong quá trình thử nghiệm đó, dần dần phải xác định được ngành nghề chủ đạo, hướng kinh doanh chính.

Là Giám đốc doanh nghiệp, đồng thời là Bí thư chi bộ (lúc cao điểm có tới 27 đảng viên) nên CCB Nguyễn Huy Bảy xác định: Sản xuất kinh doanh phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ chế độ đóng góp ngân sách; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động; xây dựng đơn vị phát triển bền vững...

Với những quan điểm trên, sau khi tìm hiểu thị trường và năng lực của doanh nghiệp, ông Bảy xác định sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng - chủ yếu là sản xuất gạch là hướng đi chính của Sơn Hưng Trung. Năm 2007, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng Nhà máy gạch tuy-nen Sơn Hưng Trung; tuyển nhận, đào tạo 100 công nhân lao động. Sau khi nhà máy gạch tuy-nen đi vào sản xuất, doanh thu hằng năm của Công ty đã tăng từ 500 triệu đồng lên 3 tỷ đồng. Bảo đảm việc làm, thu nhập cho hàng chục lao động, trong đó có nhiều CCB và con em của họ.

Thực tiễn 10 năm hoạt động, với sản xuất gạch là hướng chủ đạo, đạt hiệu quả cao, năm 2017, doanh nghiệp đầu tư tiếp 30 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất của nhà máy gạch tuy-nen hiện đại hơn. Đồng thời, chuyển doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung thành Công ty TNHH MTV Sơn Hưng Trung. Công nghệ hiện đại của dây chuyền nhà máy gạch vừa nâng cao năng suất lao động, vừa giảm thiểu lao động thủ công, lao động nặng nhọc của người lao động. Sau bước đầu tư quy mô, có tính quyết định này, doanh thu hằng năm của Công ty tăng nhảy vọt, bình quân đạt 50 tỷ đồng/năm; bảo đảm thu nhập cho gần 100 lao động, bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng/năm; đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động.

Để có được kết quả đó, ngoài tập trung đầu tư chính cho nâng cấp công nghệ nhà máy gạch; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Giám đốc công ty tiếp tục cho mở rộng một số ngành nghề dịch vụ khác, như: bán và sữa chữa ô tô, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện môi trường và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân của doanh nghiệp. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, doanh nghiệp còn chăm lo đời sống tinh thần của người lao động, tạo điều kiện vật chất, thời gian cho cán bộ, công nhân hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; qua đó gắn kết chặt chẽ người lao động với doanh nghiệp.

Với năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động xã Hội và xã hội nói chung, CCB Nguyễn Huy Bảy được các doanh nhân CCB tỉnh Sơn La tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Sơn La.

Luôn ý thức được trách nhiệm của CCB, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, cùng với phát triển sản xuất kinh doanh làm giàu cho gia đình, đóng góp xây dựng địa phương; bảo đảm việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều CCB, con em CCB, CQN, Giám đốc Công ty Sơn Hưng Trung còn tích cực hoạt động xã hội, thiện nguyện. Năm năm gần đay, ngoài đóng góp các quỹ do Hội CCB tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, doanh nghiệp Sơn Hưng Trung còn dành hàng trăm triệu đồng/ năm để tham gia xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng Nông thôn mới; xóa nhà tạm cho gia đình đặc biệt khó khăn; ủng đồng bào bị bão lụt, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19…

Với thành tích đạt được trong làm kinh tế và hoạt động xã hội, thiện nguyện, 5 năm (2016-2020) CCB Nguyễn Huy Bảy liên tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen; được công nhận là Doanh nhân CCB sản xuất giỏi cấp tỉnh và được vinh danh là Doanh nhân Việt Nam - Doanh nhân người lính thời bình năm 2020.

Duy Nguyễn