Do vậy, UNEP đã lựa chọn chủ để chính thức cho Ngày môi trường thế giới (WED) 2011 là “Rừng: giá trị cuộc sồng từ thiên nhiên” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống và hệ sinh thái, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình trạng phá rừng và làm suy thoái rừng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra.

Nhằm phát huy truyền thống gương mẫu và vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, ngày 5/6/2011, Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương, Tỉnh đoàn Thanh niên và trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2011 và phát động phong trào “CCB tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Oa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương khẳng định: “Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân cũng như CCB , thể hiện ý chí và sức mạnh của toàn dân trong việc bảo vệ môi trường. Hôm nay, cùng với nhân loại và cả thế giới, Hội CCB tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Tỉnh đoàn Thanh niên cùng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và phát động CCB tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường”.

Phong trào CCB và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường được triển khai mạnh mẽ với những nội dung chính như: tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tham gia bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực như vận động CCB, gia đình, người thân không sử dụng các nguồn nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường; tích cực tham gia đấu tranh chống lại các hoạt động gây ô nhiễm, phá hoại rừng…; mỗi CCB trồng một cây xanh góp phần làm trong sạch môi trường sống.

Hoàng Linh