Các CCB ủng hộ quỹ phòng, chống   COVID-19

Thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và sự   chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và chỉ   đạo của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa về việc phát động các cấp hội, động   viên các cá nhân, hội viên cựu chiến binh, nhất là các doanh nhân cựu chiến   binh, cựu chiến binh (CCB) sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh chung tay ủng   hộ kinh phí mua Vaccine Covid-19. Sáng ngày 11/6/2021, Ban Chủ nhiệm (BCN)   câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi thành phố Nha Trang tổ chức phát   động quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19. Đại tá Trần Văn   Hạnh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh   đến dự buổi quyên góp.  

Tại buổi phát động, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh   doanh giỏi Tthành phố Nha Trang gồm 9 thành viên đã đóng góp được 41 triệu   500 nghìn đồng ủng hộ Quỹ. Được biết, nhằm thực hiện các biện pháp phòng,   chống dịch Covid-19, Ban Chủ nhiệm đã thống nhất không tổ chức tập trung   đông người, chỉ tổ chức phát động quyên góp trong Ban Chủ nhiệm trước; đồng thời sẽ tiếp tục tuyên   truyền vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”,   gương mẫu đi đầu, tích cực cùng toàn dân quyên góp kinh phí mua Vaccine   Covid-19 đẩy lùi dịch bệnh. Số tiền quyên góp của từng  hội viên (từ nay   tính đến hết ngày 30/6/2021) sẽ được thống kê, lập danh sách chi tiết và bàn   giao về Tỉnh hội tổng hợp, chuyển về Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa theo quy   định và được công khai trên website của Tỉnh hội.  

PV