Từ thực tiễn của địa phương, đồng chí Nguyễn Hưng Thịnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương cho biết: Tỉnh có 12 huyện, thành phố với 265 xã, phường, thị trấn. Thực hiện Nghị quyết 05, các cấp Hội đã căn cứ 5 tiêu chuẩn cán bộ Hội để xây dựng quy hoạch; mỗi chức danh quy hoạch từ 2 người trở lên; mỗi người có thể quy hoạch nhiều chức danh và người có số phiếu tín nhiệm trên 50% mới đưa vào quy hoạch. Tháng 7-2010, tỉnh hoàn thành bước quy hoạch ở cơ sở, với chức danh chủ tịch và phó chủ tịch là 1.086 đồng chí (trong đó đương chức là 396 đồng chí và các nguồn khác 690 đồng chí); tháng 10-2010 hoàn thành quy hoạch cấp huyện, thành phố; gồm 58 đồng chí quy hoạch chủ tịch và phó chủ tịch (trong đó đương chức là 30 đồng chí, nguồn khác có 28 đồng chí); chức danh chủ tịch Tỉnh hội quy hoạch 2 đồng chí (gồm đương chức 1 và nguồn khác 1). Khi tiến hành đại hội ở các cấp, số cán bộ trong quy hoạch hầu hết được bầu vào BCH. Riêng chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội cơ sở chiếm 97% trở lên. Ở cấp huyện, TP và tỉnh đạt 100%. Tuy nhiên một số nơi nhận thức về quy hoach cán bộ Hội chưa đúng, cho rằng làm quá sớm, chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn nên phải làm lại. Có nơi cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, BCH Hội còn chủ quan nên khi đại hội đã có 31 trường hợp không trúng chủ tịch và phó chủ tịch Hội cơ sở. Qua một năm đầu hoạt động, BCH các cấp đạt kết quả tốt. Các đồng chí giữ chức danh chủ chốt hầu hết đã phát huy vai trò trách nhiệm, có năng lực, trình độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Văn Hồng, Chủ tịch Hội xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc tâm sự: Đảng ủy xã chủ trương gắn quy hoạch nguồn cán bộ với công tác xây dựng Đảng và ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề. Trong 5 tiêu chuẩn cán bộ, chúng tôi đưa phẩm chất đạo đức lên hàng đầu, cán bộ chủ chốt phải là sĩ quan và đảng viên, từ 2 nguồn chính là cán bộ, hội viên và cán bộ quân đội mới nghỉ hưu. Sau đó lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả khi đại hội bầu 1 lần đủ số lượng, BCH đạt số phiếu từ 89-100%, cán bộ chủ chốt từ 94 đến 100%. Cụ thể BCH 9 đồng chí, gồm tái cử 5, tham gia lần đầu 4; sĩ quan cấp tá 4, cấp úy 1, hạ sĩ quan 4 và 4 đồng chí là đảng viên.

Huyện hội Bình Giang là một trong những địa phương có biến động phức tạp về cán bộ cấp xã nhiệm kỳ V, đồng chí Lương Văn Đàm, Chủ tịch Huyện hội khẳng định: Nghị quyết 05 có tính khoa học sâu sắc, đòi hỏi khi thực hiện phải bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai và đoàn kết thống nhất cao. Nếu làm tốt thì quản lý chắc đội ngũ cán bộ. Nhưng một số cơ sở quy hoạch chỉ tập trung vào cán bộ đương nhiệm, không chú ý đến hội viên tích cực trong các chi hội,

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của Hội CCB và nhấn mạnh: Hội cần phát huy thành tích và tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ từ tỉnh tới cơ sở. Khắc phục tình trạng quy hoạch khép kín; kết hợp rà soát, đánh giá đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung những nhân tố mới, tích cực vào quy hoạch.

Là người theo dõi việc tổng kết Nghị quyết 05 của các Tỉnh, Thành hội, đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó ban Tổ chức-Chính sách T.Ư Hội đề cập: Quy hoạch cán bộ bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ững yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tỉnh hội Hải Dương đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, chấp hành các quan điểm, nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ trong lựa chọn nguồn, xây dựng được đội ngũ cán bộ có chất lượng, uy tín cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng cần chú ý không để lẫn lộn giữa quy hoạch cán bộ với chuẩn bị nhân sự cho đại hội, mà trên cơ sở quy hoạch để bố trí nhân sự. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Bài và ảnh: Tô Kiều