Với tinh thần đó, anh thường xuyên chủ động đề xuất với chi bộ và Ban Thường vụ Thị hội xây dựng Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung xây dựng và triển khai các mô hình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đó là mô hình “Thắp sáng đường quê”, góp phần đảm bảo an toàn giao thông ban đêm, hạn chế TNXH, tăng thêm vẻ đẹp làng quê. Hoặc mô hình “3 không” phối hợp với công an vận động nhân dân tự giác giao nộp hàng chục kg pháo nổ; 1.486 viên đạn các loại; 12,3 kg thuốc nổ; 146 kíp mìn; 49 khẩu súng các loại; 168 dao, kiếm… Giúp đỡ những người lầm lỗi tiến bộ, góp phần hạn chế TNXH, anh đề xuất xây dựng mô hình “CCB tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ và cảm hóa người lầm lỗi”. Với phương châm 3/1 (3 CCB nhận quản lý, giúp đỡ 1 đối tượng), trong 4 năm qua Thị hội đăng ký quản lý giúp đỡ 934 đối tượng, phân công hơn 2.200 cán bộ, hội viên tham gia đem lại hạnh phúc cho nhiều các gia đình.
Để tham gia xây dựng NTM có hiệu quả, anh tổ chức cho cán bộ đi TP. Uông Bí tham quan, học tập kinh nghiệm giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó báo cáo với cấp ủy, chính quyền xây dựng Phong trào “Hội CCB làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường NTM”. Kết quả có trên 3.450 hộ dân hiến trên 310.557m2 đất, 26.097m2 tường bao, 1.500m2 công trình phụ, chặt bỏ 12.598 cây ăn quả các loại, huy động 5.124 ngày công của CCB để giúp đỡ các gia đình khó khăn tháo dỡ và xây dựng lại công trình ở vị trí mới, góp phần tích cực có hiệu quả vào chương trình xây dựng NTM của huyện. Đồng thời, với mô hình “Giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo”, hội viên đóng góp và ủng hộ trên 374 triệu đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng được 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và giúp đỡ 74 hộ thoát nghèo.
Từ những kết quả đóng góp vào công tác xây dựng và hoạt động của Hội, CCB Nguyễn Mạnh Tuyền được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 7 Bằng khen.
Xương Giang