Những năm qua, cùng với việc củng cố xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, Hội CCB Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều biện pháp, hình thức và cách làm cụ thể để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình hội viên, như: Đã thành lập CLB nuôi ong, tập hợp 20 CCB có nghề cùng làm, giúp nhau tiền mặt, vật liệu và hàng nghìn ngày công để xóa 75 nhà tranh tre, dột nát, đã khai thác các nguồn vốn được 54,7 tỷ đồng, trong đó vay NH NNPTNT 33,5 tỷ đồng, vay NH CSXH 20,4 tỷ đồng, vận động hội viên cho nhau vay 840 triệu đồng. Từ các nguồn vốn trên, hội viên đã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển được 56 trang trại, 1 công ty, 7 doanh nghiệp, 1 tổ hợp sản xuất, 4 HTX đã nhận trồng 1.785 ha, bảo vệ 2.770 ha rừng, trồng 385 ha cây cao su, 784 ha mía, 227 ha cây ăn quả, 98 ha ao hồ thả cá, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều doanh nhân điển hình như: Phạm Văn Thanh, Hội CCB xã Cẩm Phong, Giám đốc Công ty Xây dựng Quyết Thắng, có vốn hoạt động 5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động; Tạ Quang Năm, Hội CCB xã Cẩm Tú, với mô hình chăn nuôi tổng hợp, có thu nhập 90 triệu đồng/năm. Hằng năm, đồng chí Năm đã giúp các hộ CCB và nhân dân địa phương còn khó khăn từ 30 đến 40 con lợn giống để chăn nuôi, khi nào bán lợn thịt mới lấy tiền lợn giống, nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo. Đỗ Cao Nghĩa (xã Cẩm Bình) và Trần Cảnh Hùng (thị trấn Cẩm Thủy) với mô hình thu mua, chế biến hàng nông sản, hằng năm có thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Hiện nay, Hội CCB huyện Cẩm Thủy tiếp tục khai thác các nguồn vốn từ dự án "Sản xuất tiểu vùng chăn nuôi" và vốn giải quyết việc làm, mở rộng phát triển mô hình trang trại, đồi rừng, chăn nuôi, tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên.

HOÀNG SƠN TĂNG