Tổ chức Hội đã phủ kín địa bàn dân cư xã, phường và trong nhiều sở, ban, ngành, công ty, xí nghiệp với 154 Hội cơ sở, 702 chi hội. Toàn tỉnh Hội có trên 4.000 hội viên được tín nhiệm giao giữ các chức vụ từ tổ phó dân cư trở lên; hiện có 4.656 hội viên CCB là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở Bà Rịa – Vũng Tàu, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; hàng trăm tỷ đồng vốn đã được huy động từ nhiều nguồn để chuyển giao giúp hội viên làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhờ đó đến nay toàn Tỉnh hội chỉ còn 1,2% hộ nghèo; có 3/8 huyện không còn hội viên nghèo; 45/82 xã, phường không còn hội viên nghèo; số hộ khá, giàu tăng lên nhanh chóng; hiện nay Tỉnh hội đã có 62% hộ khá, giàu; cá biệt có một số xã, phường ở Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức… số hộ giàu lên trên 70%. Hưởng ứng chủ trương của trên, nhiều CLB CCB làm kinh tế giỏi được thành lập, đầu tiên là CLB CCB làm kinh tế giỏi của Tỉnh hội (thành lập năm 2003) giờ đây đã là CLB Doanh nghiệp và một số công ty cổ phần CCB tỉnh ra đời với nhiều hoạt động của sản xuất, kinh doanh có hiệu quả như nhà máy nước đóng chai, nhà máy cán tôn, xà gồ… Noi tương Tỉnh hội, các Huyện hội Châu Đức, Tân Thành, Côn Đảo… đã thành lập CLB CCB làm kinh tế giỏi; ngay cấp xã, phường như Hội thị trấn Long Hải, xã Xà Bang và nhiều cơ sở khác cũng đã thành lập được CLB CCB làm kinh tế giỏi.

Sự ra đời của các CLB nói trên đã góp phần thiết thực vào nhiệm vụ xóa nghèo của Hội và chiến lược xóa đói giảm nghèo của các địa phương.

Ghi nhận những cống hiến của Hội CCB tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đảng, Nhà nước, T. Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh đã trao tặng Hội CCB tỉnh nhiều phần thưởng cao quý: 1 huân chương Lao động hạng hai; 1 huân chương Lao động hạng ba; 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng 9 cờ thưởng và 56 bằng khen của TƯ Hội CCB Việt Nam.

Ban Công tác Hội