Kết quả cụ thể của công tác thông tin tuyên truyền là đã tổ chức nói chuyện thời sự, chính sách được 213 buổi cho 15.512 hội viên; Tỉnh hội phát hành 300 cuốn Thông tin CCB tỉnh (số 11), cán bộ, hội viên đã viết 126 tin, bài cho báo, đài T.Ư, địa phương và tờ Thông tin này; Cùng với ấn phẩm tự làm, Tỉnh hội đã đặt mua 17.016 cuốn Thông tin CCB của TƯ Hội; 356 số báo CCB tuần và 278 số báo tháng của báo CCB Việt Nam; đồng thời phối hợp với đài phát thanh, truyền hình Ninh Bình làm phóng sự các hoạt động của Hội về an toàn giao thông, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tuyên truyền bầu cử QH, HĐND và nhân các ngày kỷ niệm lớn, biểu dương gương CCB tiêu biểu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch Điện Biên Phủ, nay đã và đang thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết hợp với các biện pháp trên, các cấp Hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thông tin, thể thao, tuyên truyền trực quan băng, cờ, khẩu hiệu tại công sở, trên các trục đường giao thông và treo cờ tại các hộ gia đình trong dịp Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu QH – HĐND các cấp…

Về vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế cho hội viên, trước hết Tỉnh hội kiểm tra lại, nắm rõ hơn trong Hội còn 1.345 hộ = 3,32%, cận nghèo còn 1.386 hộ = 3,3%, từ đó đề ra chỉ tiêu, biện pháp giảm nghèo năm 2011, cụ thể là mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT (23 lớp cho 2.432 hội viên) về sản xuất cây vụ đông, nuôi, trồng cây con có giá trị kinh tế cao. Cùng với việc đó là vay Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội tích cực hơn (tăng 18,625 tỷ đồng so với cuối năm 2010). Trong hoạt động nghĩa tình luôn được các cấp Hội đề cao. Sáu tháng qua, toàn Tỉnh hội đã tặng 3.202 suất quà, trị giá 254 triệu đồng; tham gia với địa phương sửa chữa 8 nhà, làm mới 10 nhà, cùng 129 triệu đồng với 450 ngày công; riêng Tỉnh hội đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ làm mới 2 nhà 67 triệu đồng, Hội cơ sở ủng hộ 7 triệu đồng, 170 ngày công. Các hoạt động khác như tham gia các cuộc vận động, ủng hộ động đất, sóng thần Nhật Bản, xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng Quỹ khuyến học, tổng hợp 6 tháng là 854 triệu đồng…

Bài: NGUYỄN PHÚC ẤM

Ảnh: HOA LƯ