Trung tướng Phùng Sĩ Tấn trao quà của Bộ Tổng Tham mưu tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Chiều 8-7, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn tới thăm, trao quà của Bộ Tổng Tham mưu tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công (NCC) tỉnh Phú Thọ và các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Phú Thọ đang thực hiện chăm sóc 30 thương binh, bệnh binh nặng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội mãi mãi ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sĩ, NCC đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng vũ trang đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng. Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ban hành những chế độ, chính sách đối với NCC, góp phần bảo đảm an sinh xã hội nói chung, nâng cao đời sống của NCC nói riêng. Bộ Tổng tham mưu cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc NCC với cách mạng...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm; mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời giáo dục, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cũng chúc các cán bộ, nhân viên trung tâm mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

DUY THÀNH