Ngày 1-6-2021, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Kế hoạch công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kế hoạch xác định: Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, toàn diện trong các tổ chức Hội và hội viên; động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 2021 và 2022, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, khoa học; tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo các cấp Hội, cơ quan chức năng và hội viên.

Đại hội tổ chức ở 4 cấp: Cấp cơ sở; cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; cấp tỉnh, thành phố và tổ chức Hội khối các cơ quan Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trực thuộc T.Ư Hội và Đại hội cấp T.Ư.

Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc T.Ư Hội thực hiện 4 nội dung:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, xác định  phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tham gia vào báo cáo chính chính trị của cấp trên trực tiếp và báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội.

- Bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Thời gian tiến hành Đại hội:

- Cấp cơ sở bắt đầu trong quý I, hoàn thành trước ngày 31-5-2022.

- Cấp quận, huyện và tương đương bắt đầu trong quý II, hoàn thành trướcngày 31-7-2022.

- Cấp tỉnh, thành và tổ chức Hội CCB khối cơ quan Bộ, Ban, ngành trực thuộc T.Ư Hội bắt đầu trong quý III, hoàn thành trước ngày 15-10-2022).

- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII tổ chức vào tháng 12-2022.

Đại hội nhiệm kỳ của các cấp Hội và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) do BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam lãnh đạo, Ban thường vụ T.Ư (trực tiếp là Thường trực T.Ư Hội) tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội ở mỗi cấp do cấp ủy cùng cấp trực tiếp lãnh đạo, sự chỉ đạo của tổ chức Hội cấp trên trực tiếp; BCH Hội CCB ở mỗi cấp thành lập  ban tổ chức đại hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ban tổ chức Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng ban và các thành viên do Thường trực T.Ư Hội quyết định. Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập các tiểu ban để triển khai làm công tác chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc theo tiến trình, kế hoạch đề ra.

Đại hội ở mỗi cấp lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. T.Ư Hội lựa chọn 3 tỉnh Hội: Hội CCB T.P Hải Phòng, Hội CCB tỉnh Quảng Nam, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho toàn Hội.

Kế hoạch cũng xác định các mốc thời gian và những công việc trọng tâm trong 2 năm. Đáng chú ý là, năm 2021: Tổ chức Hội nghị Thường vụ và BCH T.Ư Hội lần thứ 8 vào cuối tháng 6 để quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội và phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư Hội Khóa VII. Quý III-2021, tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư, tập huấn, hướng dẫn đại hội. Tháng 12-2021 tổ chức Hội nghị Thường vụ và BCH T.Ư Hội lần thứ 9 thông qua các nội dung: Đề cương báo cáo chính trị của BCH T.Ư trình Đại hội VII, Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội và dự thảo số lượng đại biểu và kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII.

Năm 2022, tiến hành tổ chức Đại hội từ cơ sở. Tháng 6 tổ chức Hội nghị Thường vụ và BCH lần thứ 10 thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội. Tháng 10 tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và BCH T.Ư Hội lần thứ 11 quyết định các nội dung tổ chức Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch chỉ rõ nhiệm vụ và những công việc cụ thể cần thực hiện của các cơ quan T.Ư Hội; tỉnh, thành Hội và các đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cũng trong ngày 1-6, BCH T.Ư Hội ban hành Văn bản số 107/HD-CCB, hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Những nội dung cần lưu ý của hướng dẫn sẽ được Báo CCB Việt Nam giới thiệu trong các số báo tiếp theo.

PV