Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường, trong hai ngày 17 và 18-8, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tổ chức hội nghị tọa đàm rút kinh nghiệm về công tác bảo vệ môi trường của 15 tỉnh thành phía Bắc nhằm mục đích tìm ra cách thức tổ chức tốt, mô hình hoạt động hay, có hiệu quả, từ đó nhân rộng ở tất cả các cấp Hội trong cả nước. Đồng chí Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và nhiều đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Công Mùi khẳng định công tác bảo vệ môi trường không phải chỉ của riêng ai mà là trách nhiệm của tất cả mọi người dân, trong đó có các CCB. Từ nhiều năm nay, các cấp Hội CCB đã triển khai công tác bảo vệ môi trường rộng khắp các tỉnh thành và đạt được những hiệu quả tích cực thể hiện tinh thần, trách nhiệm của CCB với nhiệm vụ bảo vệ môi trường góp phần hưởng ứng Nghị quyết liên tịch giữa T.Ư Hội CCB Việt Nam và Bộ TNMT.

PV