Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Sáng 26-4-2021, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức.

Đồng chí Đại tá Lê Ngọc Long – Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thông qua thể lệ cuộc thi.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Lê Ngọc Long – Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã thông qua thể lệ cuộc thi: Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối tượng dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong cả nước. Tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong thời gian từ ngày 1-4-2021 đến hết ngày 31-3-2022).

Tác phẩm dự thi có thể là 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung: Đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thời gian đăng liên tục. Mỗi bài không quá 2.500 từ. Thể loại: chính luận.

Thời gian gửi bài dự thi: Từ tháng 4-2021 đến ngày 30-3-2022 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư). Gửi qua đường bưu điện: Theo địa chỉ Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm dự cuộc thi về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”). Gửi thư điện tử vào một trong các địa chỉ sau: vanhoaqdnd@gmail.com; tktshanoi@gmail.vn; dientubqd@gmail.com.

Thời gian tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2022).

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 Giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 4 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, tác giả liên hệ:
- Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo QĐND, điện thoại: 02437.478.609 (dân sự); 069.554.742 (quân sự).
- Phòng biên tập Báo Điện tử, Báo QĐND, điện thoại: 02437.471.748 (dân sự); 069.552.186 (quân sự).
- Phòng Thư ký tòa soạn, Báo QĐND, điện thoại 0243.7471.029 (dân sự); 069.554774 (quân sự).

Tin, ảnh: Vũ Minh