Theo nhận định của nhiều chuyên gia, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang làm cho thiên tai ngày bất thường và khốc liệt hơn, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế và xã hội. Riêng Việt Nam hằng năm phải chịu tác động nặng nề của nhiều loại hình thiên tai, nhất là bão, lũ. Theo số liệu thống kê trong 10 năm gần đây, trung bình mỗi năm thiên tai ở Việt Nam đã cướp đi 450 người, thiệt hại về kinh tế ước tính từ 1,2 đến 1,5 GDP, trong đó lũ lụt đã làm 270 người chết và mất tích.

Các chuyên gia nhận định, mực nước biển dâng với kịch bản 1 m vào năm 2100, thì 10% dân số của Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP khoảng 10%, khoảng 40 nghìn km2 đồng bằng ven biển sẽ bị ngập hàng năm. Đặc biệt, đối với đồng bằng sông cửu Long, khoảng 70% diện tích đất bị xâm nhập mặn, mất chừng 2 triệu ha đất trồng lúa, thời gian ngập úng có thể kéo dài từ 4 đến 5 tháng, 38% diện tích đồng bằng bị nhấn chìm, 90% diện tích đồng bằng có thể bị nhiễm mặn, sẽ có 8,5 triệu người bị mất nhà ở.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các Bộ ngành triển khai nghiên cứu xây dựng luật Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai; thực hiện chiến lược quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Nâng cao nhận thức và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên pham vi cả nước, xây dựng hệ thống công trình phòng tránh thiên tai.

Quỳnh Anh (TH)