Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Cụ thể, 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, gồm:

1- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

2- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

3- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

4- Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

5- Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc./.