Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư lần thứ nhất (Khóa VII)

Sáng ngày 29-3-2023, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư lần thứ nhất (Khóa VII). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ tập trung thảo luận 10 nội dung: 1. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư Hội; 2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VII; 3. Chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; 4. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam Khóa VII; 5. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Kiểm tra Ban Chấp hành T.Ư Hội; 6. Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VII; 7. Quy định bầu cử trong Hội CCB Việt Nam; 8. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội CCB Việt Nam Khóa VII; 9. Tổ chức các Cụm công tác và phân công Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Hội phụ trách Cụm công tác; 10. Đề cương Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam sớm được triển khai hoạt động thực tế của Hội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 2 (Khóa VII) được tổ chức sớm để các cấp Hội khẩn trương bắt tay vào thực hiện cụ thể hóa các nội dung để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đặt ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Định.
Đồng chí Triệu Văn Ngô - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Võ Thanh Chín - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kon Tum.
Đồng chí Lưu Văn Cải ­- Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng.

Trong bầu không khí cởi mở, phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực về vấn đề thống nhất tên gọi các Ban trực thuộc Hội CCB các tỉnh, thành phố; phụ cấp cho cán bộ cấp Chi hội; phát triển hội viên; điều chỉnh Cụm công tác phù hợp với tình hình thực tế; xóa nhà dột nát cho CCB…

Đồng chí Trần Đức Thắng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Định đề nghị đưa thêm nội dung công tác đối ngoại nhân dân vào Chương trình công tác toàn khóa; phát huy vai trò của Ủy viên Ban Thường vụ trong hoạt động các Cụm công tác.

Đồng chí Triệu Văn Ngô - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn đề nghị gộp Cụm công tác với Cụm thi đua để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Lưu Trọng Lư - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên đề nghị vận dụng công tác cán bộ đối với các tỉnh Tây Bắc do thiếu nguồn cán bộ các cấp Hội và thống nhất mặt bằng tiêu chí đối với cán bộ Hội.

Đồng chí Chủ tịch Bế Xuân Trường yêu cầu các cơ quan soạn thảo văn bản với ý thức cầu thị chỉnh sửa một số ý kiến đóng góp của các đại biểu để kịp thời gửi tới các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (Khóa VII).

Tin và ảnh: Hồ Thanh Hương