Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực xét nghiệm, đặc biệt là nâng số mẫu gộp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý danh sách người được xét nghiệm; kết hợp các loại xét nghiệm phục vụ việc sàng lọc nhanh, tiết kiệm, hiệu quả.

Bắc Giang, Bắc Ninh cần nâng cao năng lực xét nghiệm

Đó là nội dung tại Thông báo số 115/TB-VPCP ngày 19/5/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 18/5/2021.

Tại Thông báo 115, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực xét nghiệm, đặc biệt là nâng số mẫu gộp (hiện Bắc Giang mới gộp được 10 mẫu trong khi Đà Nẵng đã gộp 20 mẫu) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý danh sách người được xét nghiệm; kết hợp các loại xét nghiệm phục vụ việc sàng lọc nhanh, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Bắc Giang có phương án linh hoạt, tổ chức việc cách ly F1 tại nơi cư trú, nơi làm việc, cũng như việc theo dõi bệnh nhân (F0) chưa có triệu chứng tại các địa điểm cách ly trong trường hợp số lượng F0, F1 vượt khả năng các bệnh viện, trung tâm cách ly tập trung.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trang bị hệ thống camera giám sát các khu, phòng cách ly; phối hợp với Bộ Y tế, Tổ thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức việc giám sát, hỗ trợ từ xa phù hợp với tình hình; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin giúp quản lý danh sách, kết quả xét nghiệm ở Bắc Giang và toàn quốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ, có các giải pháp linh hoạt đảm bảo chống dịch, đồng thời duy trì được sản xuất trong các khu công nghiệp; quản lý người lao động trong từng nhà máy, khu công nghiệp không để đình trệ sản xuất, lây lan sang các khu công nghiệp và địa phương khác.

VPCP