Sau 43 năm phục vụ trong quân ngũ, năm 1989, Đại tá Trần Đinh Lễ về nghỉ hưu ở phường Liên bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hưu được 1 năm, bác được chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ liên tục 4 nhiệm kỳ, đồng thời tham gia đồng đủ các đoàn thể khác, đặc biệt là các hoạt động của CCB. Nay tuổi đã 83 nhưng bác vẫn duy trì đều đặn nề nếp thể thao bằng phương pháp đi bộ, thường xuyên đến Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc đọc sách báo. Bác có thói quen đáng quý là luôn mang theo cuốn sổ nhỏ để ghi chép các tư liệu cần thiết. Bác tâm sự: Ghi để khi sinh hoạt Hội người cao tuổi, Hội CCB, Hội khuyến học, Câu lạc bộ hưu trí hoặc tổ dân phố, nếu có ai không cập nhập kịp thông tin, thì mình trao đổi với họ, nhất là về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để họ nắm được kịp thời và thực hiện cho đúng… Công tác Hội