-Hoàn thành báo cáo công tác năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 để Thường trực Hội thông qua vào tháng 11-2009. -Tiếp tục công tác chuẩn bị Tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 Của Bộ Chính trị theo kế hoạch của Ban Dân vận trung ương. -Triển khai các công việc cho Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Hội và Đại hội thi đua yêu nước của CCBVN như ký hợp đồng về việc ăn ở, đi lại cho các đại biểu các địa phương về Hả Nội; mời và đón khách quốc tế; in ấn các tài liệu phục vụ Đại hội thi đua... -Hoàn thành các công việc phục vụ Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Hội trong hai ngày 29 và 30-11-2009. -Tỗ chức Lễ kỷ niệm 20 năm và Đại hội thi đua vào hai ngày 1 và 2-12-2009. -Hoàn thành công tác Tổng kết công tác năm 2009 của cơ quan Trung ương Hội trong tháng 12-2009. -Thường trực và các ban tham dự Hội nghị Tổng kết và Đại hội thi đua của một số Hội CCB tỉnh, thành phố. -Lập kế hoạch chúc tết Canh Dần 2010 và gặp mặt Mừng Đảng mừng xuân Canh Dần của Thường trực Hội CCBVN. Trần Nhung