Đây là 1 trong 40 căn nhà được xây mới, trong tổng số 415 căn nhà được sửa chữa, nâng cấp trong năm 2014 thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Hòa Vang đã huy động gần 10 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách của huyện và các cấp, ban, ngành, hội đoàn thể toàn huyện đóng góp.
Tin và ảnh: Nhân Mùi