Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác xét đặc xá năm 2021 tại trại giam Ngọc Lý, ngày 18/8

Ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1535/QÐ-CTN đặc xá năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

Quyết định số 1535/QĐ-CTN được căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đặc xá năm 2018; xét đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá tại Tờ trình số 05/TTr-HĐTVÐX ngày 27/8/2021 và đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 28/TTr-CP ngày 27/8/2021, Tờ trình số 29/TTr-CP ngày 29/8/2021.

Theo Quyết định, đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021 (có Danh sách kèm theo).

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nói trên.

TUẤN ANH