Được thành lập và hoạt động theo Chỉ thị số 487 xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn mới, đồng thời đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đông đảo CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và CCB trong cả nước, Hội CCB khối 487 trong cả nước đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng và nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động thực tế. Do làm tốt việc quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nên đến nay, về tổ chức Hội CCB khối 487 trên phạm vi toàn quốc đã được tổ chức theo đúng quy định của Chỉ thị và Điều lệ Hội, về cơ bản, ở đâu có CCB và có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Hội thì ở đó đều thành lập được tổ chức Hội với quy mô phù hợp, hoạt động có nề nếp và từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần cùng các đoàn thể chính trị - xã hội khác hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội CCB khối 487 đã có sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp với 5.422 tổ chức cơ sở Hội, 9.223 chi hội, 123 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 123.555 hội viên ở tất cả các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó có 38 tổ chức Hội ở các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp ở T.Ư .

Từ khi tổ chức Hội được thành lập, CCB và CQN trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước ở cương vị công tác nào cũng đều phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lĩnh vực công tác mới, gương mẫu trong lao động công tác và sinh hoạt hàng ngày. Những hành động cụ thể, những tấm gương tiêu biểu của các hội viên và tập thể Hội CCB xuất hiện khắp nơi, được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá cao như nhiều Hội CCB không có CCB vi phạm kỷ luật công tác và vi phạm pháp luật, tiêu biểu là Hội CCB các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Văn phòng T.Ư Đảng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam…; Nhiều CCB say sưa nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất và công tác, được cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đánh giá là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, điển hình như Hội CCB Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ KHCN, các tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế… Có thể nói, đây là những nội dung hoạt động chủ yếu của Hội CCB khối 487 với các hình thức hoạt động chủ yếu lồng ghép với các chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị; mặt khác, Hội cũng có nhiều hình thức hoạt động phù hợp để giáo dục, động viên các CCB. Qua tổng kết định kỳ, tỷ lệ hội viên được khen thưởng ngày càng tăng, nhiều hội viên được tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Hội viên và tổ chức Hội còn là một trong những lực lượng đi đầu tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị; thực hiện công tác quốc phòng-an ninh, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn cơ quan vững mạnh về mọi mặt. Nhiều nơi, cấp ủy đã lấy ý kiến tham gia của Hội CCB làm cơ sở cho việc sinh hoạt phê bình và tự phê bình, góp phần làm cho việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị đạt mục đích, yêu cầu đề ra, điển hình như Hội CCB Đài Tiếng nói Việt Nam, tỉnh Thái Bình, tỉnh Kiên Giang…

Một trong những hoạt động xã hội có ý nghĩa lớn của các hội viên và tổ chức Hội CCB là tham gia bồi dưỡng, truyền thụ truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên trong cơ quan, đơn vị vững mạnh. Các tổ chức Hội phối hợp với tổ chức Đoàn thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên như “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản sắc văn hóa con người Việt Nam”, “Phong trào năm xung kích”. Thực hiện phương châm “Nơi nào có tổ chức Hội CCB thì nơi đó không có tổ chức Đoàn yếu kém”, nhiều tổ chức Hội đã cử hội viên tham gia sinh hoạt trực tiếp với chi đoàn trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và củng cố tổ chức Đoàn về mọi mặt. Hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; khen thưởng cho con hội viên học giỏi là một trong những hoạt động nổi trội của Hội CCB khối 487 với nhiều hình thức phong phú như các Quỹ “27-7”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Khuyến học, khuyến tài”… Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm lại chiến trường xưa, hỗ trợ các đối tượng chính sách… được các tổ chức Hội chú trọng. Điều đặc biệt là Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong thực hiện Quy chế dân chủ, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về mọi mặt; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh về mọi mặt.

Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB khối 487 đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, mọi hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với lòng tin của Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước.

Bài và ảnh: Quốc Huy