CCB Nguyễn Xuân Phưởng (thứ hai từ trái) - Giám đốc doanh nghiệp giầy Thành Phát không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình tham gia đóng góp, giúp đỡ đội ngũ cán bộ dưới cơ sở Hội CCB xã Vũ Lạc, T.P Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 9-1-2020, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CCB về xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định: Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh là tiền đề, điều kiện, cơ sở quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp Hội, nhất là người đứng đầu (Chủ tịch), nghị quyết xác định các giải pháp chủ yếu để xây dựng tổ chức Hội cơ sở, trong đó có giải pháp: “Thường xuyên củng cố Ban Chấp hành (BCH) đủ số lượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động; gắn xây dựng BCH với xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là đồng chí Chủ tịch… Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành T.Ư hướng dẫn, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch Hội cơ sở ở xã, phường, thị trấn… Động viên các hội viên là CCB nghỉ hưu, đã qua các cương vị chỉ huy, lãnh đạo trong quân đội tích cực tham gia công tác Hội…”. Điều đó cho thấy BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Chủ tịch Hội cơ sở làm nòng cốt xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, Hội CCB tỉnh Thái Bình triển khai đồng bộ các giải pháp và tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ Hội cơ sở.

Ngay sau khi phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết số 05/NQ-CCB và 09/NQ-CCB ngày 11-1-2021 của BCH T.Ư Hội CCB, về công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai công tác quy hoạch cán bộ Hội cơ sở. Để đảm bảo quy hoạch có tính kế thừa và phát triển. Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ theo quy định tại Nghị quyết số 09/NQ-CCB, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cơ sở rà soát phát hiện nguồn nhân sự khóa mới, tập trung vào đối tượng hội viên là sĩ quan quân đội nghỉ hưu hoặc nghỉ chế độ bệnh binh. Ở những nơi khó khăn về nguồn nhân sự, Thường trực Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp về cơ sở trao đổi, bàn bạc với cấp ủy, phối hợp chỉ đạo cán bộ Hội tuyên truyền vận động hội viên là sĩ quan tham gia công tác Hội và đưa vào nguồn quy hoạch.

Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ; quá trình thực hiện dân chủ, công khai, coi trọng công tác tuyên truyền vận động, nên đến hết quý II-2021, có 100% Hội cơ sở xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ 2022-2027, đảm bảo nguyên tắc, chất lượng. Tỷ lệ đạt 1,68 người/chức danh Chủ tịch; 1,7 người/chức danh Phó chủ tịch. Nguồn nhân sự được giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch đều là sĩ quan quân đội nghỉ hưu hoặc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

Hội CCB xã Quỳnh Hưng tham gia lao đông xây dựng làm đường liên thôn “xanh - sạch - đẹp”, thực hiện Nghị quyết chuyên đề của BCH Hội CCB xã về xây dựng Nông thôn mới. 

2. Chỉ đạo công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Quý IV-2021, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân sự trước khi tổ chức Đại hội. Qua rà soát, về cơ bản không phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Từ nguồn nhân sự quy hoạch được phê duyệt, các cơ sở Hội xây dựng Đề án công tác nhân sự BCH nhiệm kỳ 2022-2027, đúng hướng dẫn số 107/HD-CCB ngày 1-6-2021 của Thường trực T.Ư Hội.

Quá trình diễn ra đại hội cấp cơ sở, cùng với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của đại hội, Thường trực Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác bầu cử BCH khóa mới, đặc biệt là các nhân sự chủ chốt: Chủ tịch, Phó chủ tịch. Ở những nơi còn có những ý kiến khác nhau về nhân sự, Hội CCB tỉnh phối hợp với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo Thường trực Hội CCB cấp huyện trao đổi thảo luận kỹ với cấp ủy Đảng ở cơ sở, tạo sự thống nhất về công tác nhân sự BCH, nhất là nhân sự được giới thiệu bầu Chủ tịch Hội. Vì vậy, 260 Hội xã, phường, thị trấn đều bầu một lần đủ số lượng ủy viên BCH, đúng với định hướng cơ sở. Các ủy viên Ban Thường vụ được cấp ủy cơ sở giới thiệu bằng văn bản để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Trong số 260 Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn có 90% là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, trong đó có cả cấp Đại tá, Thượng tá. Số còn lại là công chức cấp xã, nhưng chủ yếu là sĩ quan quân đội phục viên tham gia công tác địa phương và phần lớn là đối tượng tái cử.

3. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng công tác Hội

Sau khi hoàn thành đại hội CCB cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, Hội CCB tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn cán bộ chủ chốt toàn tỉnh năm 2022 cho 320 đồng chí là Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn; các ủy viên Thường trực, cán bộ chuyên trách các huyện, thành phố trong đó có gần 60% cán bộ các cấp Hội mới tham gia công tác Hội lần đầu.

Do thời gian chưa nghiên cứu cả 6 chuyên đề bồi dưỡng cán bộ Hội theo tài liệu do Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng và Hội CCB Việt Nam biên soạn. Hội nghị tập trung nghiên cứu 2/6 chuyên đề đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội cơ sở: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam và Tổ chức và hoạt động của Hội CCB cơ sở, xây dựng Hội cơ sở vững mạnh. Các chuyên đề tập huấn đều do các lãnh đạo Hội CCB tỉnh trực tiếp giới thiệu.

Quá trình giới thiệu các chuyên đề, lãnh đạo Hội CCB tỉnh kết hợp giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình mới, sáng tạo trong tổ chức, hoạt động của Hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; lớp tập huấn cũng dành thời gian tọa đàm, trao đổi, nêu những vấn đề thực tế ở cơ sở, tạo điều kiện để Chủ tịch Hội cơ sở, nhất là những CCB mới tham gia công tác Hội lần đầu nêu những vướng mắc ở chi hội, Hội cơ sở; mời các đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở có kinh nghiệm nêu cách giải quyết, hóa giải những khó khăn vướng mắc để xây dựng Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Do thống nhất chủ trương tập trung xây dựng bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, nên qua gần nửa năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cơ sở đã có những chuyển biến tích cực về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ sinh hoạt, học tập; xây dựng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong các hoạt động của Hội. Hy vọng thời gian tới, các cơ sở Hội có chuyển biến tiến bộ đồng đều, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo chức năng của Hội và nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Văn Hán - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB - nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình