Hưởng ứng chủ đề của Tháng Công nhân năm 2024 do Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, là: “Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết”, Công đoàn các cấp trong toàn quân đã có kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp; tập trung chăm lo sức khoẻ, đời sống công nhân lao động. Đồng thời làm tốt chức năng đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngay từ đầu năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 với các nội dung trọng tâm,gồm: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 gắn với phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động. Đề xuất, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động các cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động…

Để hưởng ứng và triển khai hiệu quả chủ đề này, Công đoàn các cấp trong toàn quân đã có nhiều hoạt động cụ thể. Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn quốc phòng (CĐQP), những năm qua, Tháng Công nhân hằng năm đã trở thành đợt cao điểm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho ĐVCĐ, người lao động (ĐVCĐ, NLĐ). Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban CĐQP chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn quân tập trung làm tốt công tác tuyên truyền lan tỏa các giá trị của Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tích cực đề xuất, phối hợp tổ chức để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với ĐVCĐ, NLĐ; tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”; chương trình “Cảm ơn NLĐ”... Nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và vai trò của các cấp Công đoàn trong bảo đảm ATVSLĐ....

Là một đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ, số lượng ĐVCĐ tương đối đông, các tổ chức Công đoàn cơ sở của Tổng công ty Đông Bắc nêu cao vai trò đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đồng hành vì sự phát triển bền vững của đơn vị. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Đông Bắc cho biết: “Thực hiện công tác Công đoàn và phong trào công nhân, trong tháng 5 - Tháng Công nhân, các Tổ chức Công đoàn cơ sở trong Tổng công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm, như: Chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” để người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, lắng nghe đoàn viên, người lao động đề xuất ý tưởng, giải pháp phát triển SXKD; đề xuất các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, động viên, biểu dương các điển hình tiêu biểu, lao động sáng tạo, tri ân người thợ mỏ nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị”.

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - triển khai nghị quyết”, Ban CĐQP đã quán triệt, cụ thể hóa kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trong Bộ Quốc phòng thành 5 nội dung lớn, đó là: Thực hiện tốt Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Cảm ơn NLĐ”. Tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giới thiệu ĐVCĐ ưu tú xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động, sản xuất. Thực hiện tốt chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”, trong đó chú trọng nâng cao phúc lợi, lợi ích cho ĐVCĐ, NLĐ. Tăng cường giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc...

Trưởng ban CĐQP - Đại tá Nguyễn Đình Đức khẳng định: “Chăm lo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ ở các đơn vị, doanh nghiệp không chỉ nằm trong hoạt động Tháng công nhân, mà đây là một chức năng, nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Ban CĐQP đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn quân tích cực tham gia quản lý ở các doanh nghiệp, đơn vị, phát huy quyền làm chủ của NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định…”.

Nguyễn Pháp