Hội viên CCB T.P Huế tặng quà, nói chuyện truyền thống cho các cháu học sinh.

Năm 2023, Hội CCB T.P Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gắn phong trào thi đua "CCB gương mẫu" với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của T.Ư, địa phương và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đã xác định.

Các cấp Hội T.P Huế tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW được 185 cuộc và 3 cuộc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia giám sát cộng đồng 150 cuộc về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Củng cố, kiện toàn lực lượng cơ động, cốt cán trong CCB với 439 hội viên CCB tham gia. Phối hợp hòa giải thành 29 vụ việc ở cơ sở; cung cấp 36 nguồn tin có giá trị về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Cảm hóa, giáo dục 19 đối tượng thanh thiếu niên lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các lực lượng tham gia 142 lượt với 541 CCB tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.

Hội tích cực động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế. Hiện nay, có 38 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch và các ngành nghề tiểu thủ công do CCB làm chủ. Giải quyết cho hàng nghìn lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Có 2.132 hộ CCB vay vốn Ngân hàng CSXH với dư nợ đạt 75,1 tỷ đồng. Xây dựng quỹ Hội đạt 1,84 tỷ đồng cho 195 hội viên vay không lấy lãi để phát triển kinh tế... góp phần tăng số hộ CCB khá và giàu lên 47,3%, còn 52,3% hộ trung bình.

Đã vận động hội viên và các nguồn tài trợ sửa chữa 3 nhà cho CCB trị giá 363 triệu đồngvà 170 triệu đồng ủng hộ hội viên di dời, giải tỏa... Ủng hộ các phong trào do thành phố tổ chức 748 triệu đồng. Các cấp Hội tổ chức lễ phủ Quân kỳ, bố trí tiêu binh túc trực, làm lễ truy điệu, an táng cho 81 hội viên CCB qua đời.

Trong tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đã tổ chức 236 đợt với 2.594 lượt hội viên tham gia ngày “Chủ nhật xanh, bảo vệ môi trường”; 346 đợt với 1.972 lượt hội viên tham gia giải quyết trật tự đô thị; huy động 758 đợt với 2.724 lượt hội viên tham gia tuần tra bảo vệ địa bàn; 148 đợt với 1.646 lượt hội viên tham gia tuyên truyền an toàn giao thông... Nhiều mô hình có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng như: “Trước ngõ nhà hội viên không rác”; “CCB vận động cai nghiện ma túy” của CCB Thuận Lộc, “Tuyến đường hoa Trần Văn Kỷ và Ngô Thế Lân” của Hội CCB Tây Lộc, “CCB Bảo vệ môi trường” của CCB xã Hương Phong”, “Tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” của Hội CCB An Tây... Đã thành lập thêm 5 Câu lạc bộ “CCB bảo vệ môi trường” ở các phường Trường An, Tây Lộc, Phước Vĩnh, Thuận Hòa, Thuận Lộc.

Hội CCB thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể giáo dục cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức như: CCB tiếp xúc, giao lưu, tham gia hội trại... Tổ chức nói chuyện truyền thống 150 buổi cho 16.500 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh. Giới thiệu cho cấp ủy 6 đoàn viên ưu tú, 4 hội viên CCB và 1 CQNkết nạp vào Đảng. Phối hợp tuyên truyền vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tặng quà cho con CCB nhập ngũ mỗi suất từ 600.000 đến 2 triệu đồng, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Hội CCB T.P Huế và đồng chí Trần Đình Đệ - Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - CCB phường Hương Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen Hội CCB phường Đông Ba; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho 3 tập thể. Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

                           Nguyễn Văn Hùng