Cùng với việc đó là quán triệt Nghị định 150/CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 10/TTLT về triển khai thực hiện Pháp lệnh CCB. Các mặt công tác thường xuyên cũng được đôn đốc như chỉ đạo 2 đơn vị cònlại tiến hành tổng kết phong trào Thi đua yêu nước lần thứ IV kết hựp với tổng kết 20 năm xây dựng và trưởng thành của Hội; giải ngân các dự án quay vòng vốn tại các huyện Yên Thủy, Kỳ Sơn và TP Hòa Bình (với tổng số tiền là 110 triệu đồng); kiện toàn chức danh Phó chủ tịch Huyện hội Yên Thủy và bổ sung cán bộ chuyên trách cho Huyện hội Lạc Sơn; tiếp tục chỉ đạo các huyện làm thẻ BHYT cho CCB. Đặc biệt là việc phối hợp với Sở LĐ-TBXH, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-11-2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên xuất ngũ về địa phương càng được làm chặt chẽ, không để sai sót; đồng thời làm tốt chương trình truyền hình chuyên mục CCB tại huyện Mai Châu.

Ban công tác Hội