Hiệp hội Doanh nhân CCB T.P Hải Phòng phối hợp khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho CCB Lê Thị Minh Tuyết, ở phường Nghĩa Xá.

Nhiệm kỳ 2018-2023, cùng với CCB và doanh nhân CCB cả nước, bên cạnh những thuận lợi có tính chất truyền thống, Hiệp hội Doanh nhân CCB thành phố Hải Phòng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có bởi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng khó khăn, thách thức như thuốc thử nhiệm màu, phát sáng phẩm chất, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ của những doanh nhân CCB đất Cảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB T.P Hải Phòng lần thứ III; được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo, hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của Hội CCB thành phố, các doanh nhân CCB đất Cảng đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, xây dựng Hiệp hội phát triển vững chắc. Các thành viên của Hiệp hội tích cực, chủ động triển khai nhiều hình thức hoạt động phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau sản xuất kinh doanh (SXKD) có hiệu quả, đứng vững và vượt qua mọi khó khăn thử thách, khẳng định vai trò tiên phong của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

Về xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy lãnh đạo Hiệp hội thường xuyên được kiện toàn. Các đồng chí Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt chức tránh nhiệm vụ, xứng đáng là những hạt nhân nòng cốt của Hiệp hội. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội phát triển thêm 42 hội viên mới; nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên hơn 300. Các cụm công nghiệp trực thuộc được củng cố phù hợp với tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các hội viên trong Hiệp hội đều đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của các cơ sở SXKD. Bảy Câu lạc bộ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được thành lập ở các quận, huyện: Lê Chân, An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và Thủy Nguyên nhanh chóng hòa nhập, hoạt động tích cực, hiệu quả.

Trong lĩnh vực SXKD, Hiệp hội tranh thủ những chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế sau đại dịch, để từng bước ổn định, phát triển SXKD. Hiệp hội đã chỉ đạo, định hướng cho các hội viên chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển SXKD. Trên cơ sở đó, một số doanh nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; nhiều doanh nghiệp SXKD ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng quy định.

Với nỗ lực, quyết tâm cao độ vượt lên mọi khó khăn thách thức, 5 năm qua, doanh thu toàn Hiệp hội đạt hơn 21.250 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 10.000 lao động (đa số là CCB, CQN, con em CCB, thương bệnh binh và đối tượng chính sách), nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Lương bình quân người lao động đạt từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp tiêu biểu trong SXKD của Hiệp hội là: Công ty Thương mại Việt Trung, Công ty Thương mại Hương Giang, Công ty Tân Thanh, Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long, Công ty Dịch vụ và thương mại Tân Phát, Công ty Xây dựng và thương mại Mạnh Hiền, Công ty Đầu tư và thương mại Thái Lâm, Công ty  Đầu tư và phát triển kim khí Hải Phòng... Không có doanh nghiệp nào thuộc Hiệp hội bị phá sản, không tập thể hoặc cá nhân nào vi phạm pháp luật. Mặc dù các doanh nghiệp thành viên có quy mô nhỏ và vừa, ngành nghề đa dạng, nhưng kết quả SXKD của Hiệp hội đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế của T.P Hải Phòng.

Trong bối cảnh mỗi năm cả nước có gần một trăm nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản, thì thành tích đạt được của Hiệp hội Doanh nhân CCB Hải Phòng trong SXKD là rất đáng trân trọng.

Kế thừa và phát huy hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện của những nhiệm kỳ trước và hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, 5 năm qua, Hiệp hội đã dành hơn 15 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, các thành viên của Hiệp hội vừa gương mẫu tham gia phòng, chống dịch, vừa tích cực đóng góp “Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch” 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hiệp hội hỗ trợ phòng, chống bão lụt, thiên tai 3 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp thành viên và hội viên đóng góp xây dựng 35 Nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách. Hiệp hội tổ chức tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo trong các dịp lễ - Tết; tặng sổ tiết kiệm cho hội viên CCB nghèo; xây, sửa nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới; tổ chức cho các thành viên và CCB thăm chiến trường xưa… Trong nỗ lực chung, Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội, cán bộ chủ trì các cụm doanh nghiệp luôn đi đầu trong xây dựng Hiệp hội và công tác an sinh xã hội.

Để có được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Hiệp hội đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với Hội CCB thành phố, đẩy mạnh gắn kết, đồng hành với Hội CCB các cấp trong mọi hoạt động. Đồng thời, ký giao ước thi đua giữa các cụm doanh nghiệp, các khối thi đua…

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội và nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc được T.Ư Hội CCB, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, UBND T.P Hải Phòng và Hội CCB thành phố tặng thưởng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen…

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sức mạnh đoàn kết thống nhất của các thành viên trong Hiệp hội, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, Hiệp hội Doanh nhân CCB Hải Phòng đã đạt được thành tích đáng trân trọng trên các lĩnh vực hoạt động. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ III, thành tích của Hiệp hội 5 năm qua, cùng với những kinh nghiệm thực tiễn gạn lọc được là tiền đề, động lực để những doanh nhân CCB Hải Phòng vững tin bước vào chặng đường mới, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, phát triển vững chắc; xứng đáng là những doanh nhân CCB đất Cảng anh hùng.

Lê Ngọc Hà - Ủy viên TVBCH Hiệp hội DNCCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNCCB T.P Hải Phòng