CCB xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam phối hợp với dân quân xã tổ chức chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Từ ngày 27-4 đến nay, dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, cùng với Bắc Ninh thì dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang hết sức nghiêm trọng. Dịch đã xuất hiện và diễn biến ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Nhất là ở các huyện thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tỉnh Bắc Giang và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19; Thường trực Hội CCB tỉnh kịp thời ban hành Công văn số 754/CCB-TG-PT, ngày 10-5-2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hội CCB tỉnh cũng ra Quyết định số 310/QĐ-CCB, ngày 17-5-2021 về thành lập 3 Tổ  theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 do 3 đồng chí Thường trực tỉnh Hội làm tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình các tổ chức Hội, hội viên tham gia các hoạt động phòng, chống và quyên góp, ủng hộ các hoạt động phòng, chống Covid-19. Từ đó tổng hợp, báo cáo Thường trực để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Hội ban hành các văn bản phổ biến, quán triệt đến các tổ chức Hội trực thuộc và hội viên CCB. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh. Thông qua đó, hội viên CCB luôn gương mẫu, tự giác chấp hành, đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân hưởng ứng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp. Đặc biệt là việc thực hiện quy định về 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Hội CCB các cấp cử 209 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, có 2.650 đồng chí vào các tổ truy vết cộng đồng, 250 đồng chí vào các tổ tuyên truyền lưu động, 345 đồng chí tham gia các tổ chốt đường giao thông, 218 đồng chí vào các tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh nhiệt tình tham gia ủng hộ Quỹ “Phòng, chống dịch”. Đến ngày 18-5, CCB ủng hộ gần 2 tỷ đồng, trên 400.000 khẩu trang, 201 thùng mỳ ăn liền; 100 thùng nước uống; gần 2 tấn rau, củ quả các loại, nước sát khuẩn 154 chai... Trong đó, cơ quan Hội CCB tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng và 16.000 khẩu trang cho các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Lục Nam, Lục Ngạn. Hội Doanh nhân CCB tỉnh ủng hộ 62 triệu đồng, 30.000 khẩu trang, giúp đỡ 1 xe ôtô phục vụ Ngành Y lấy mẫu xét nghiệm. Tiêu biểu là Hội CCB huyện Yên Dũng (5 triệu đồng); Hội CCB xã Quang Minh, Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (6 triệu đồng)... Các CCB Trần Đức Cử - thị trấn Thắng, 40 triệu đồng; Trương Văn Đơn - thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (4 triệu đồng); Hoàng Thị Ngọc, phường Hoàng Văn Thụ, T.P Bắc Giang (6 triệu đồng)... giúp đỡ một số xã gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản do dịch Covid-19, Hội CCB huyện Lạng Giang tuyên truyền, vận động hội viên giải cứu gần 7 tấn dứa…

Những việc làm thiết thực, tích cực và hiệu quả của CCB tỉnh Bắc Giang trong phòng, chống Covid-19 góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Lê Văn Hoan - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang khẳng định: “Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội. Đặc biệt luôn gương mẫu đi đầu trong tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh”.

Nguyễn Việt Hùng

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)