Nhân dịp đón Tết Nhâm Dần, ngày 26-01-2022, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu thăm và chúc Tết Hội CCB Việt Nam. Cùng đi với Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng có nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đại diện Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Đón tiếp Đoàn của Tổng Tham mưu trưởng có Thượng tướng Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; hai Phó chủ tịch Hội: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thượng tướng Phạm Hồng Hương và lãnh đạo các cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam.

Thay mặt cho hơn 3 triệu CCB và hơn 1,7 triệu cựu quân nhân, Thượng tướng Nguyễn Văn Được khái quát tổ chức, những hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong năm 2021 tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; sát cánh cùng Quân đội và toàn dân trong phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước… Những thành tích của Hội CCB Việt Nam đạt được trong thời gian qua có sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Bộ Quốc phòng, của Quân đội nói chung và Bộ Tổng Tham mưu nói riêng. Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định, hơn ba mươi năm kể từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam luôn vững tin vào Đảng và Quân đội ta và nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là lực lượng tin cây của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khái quát những thành tích của Quân đội đạt được trong năm 2021 trong xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt đã thể hiện được truyền thống của đội quân công tác trên mặt trận tham gia chống dịch bệnh covide-19. Đồng chí cũng khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội CCB Việt Nan trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chế độ, đặc biệt là tham gia cùng với Bô Quốc phòng  nghiên cứu, xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Bộ Quốc phòng luôn xác định nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của Quân đội và xem CCB Việt Nam luôn là những tấm gương sáng về kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, về ý chí chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc; vì vậy có sức giáo dục rất lớn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Tiếp sau sự kiện Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Hội CCB Việt Nam ngày 20-01-2022, sự kiện Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương thăm và chúc Tết Hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Hội CCB Việt Nam và mối quan hệ máu thịt gữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam.

                                                                                                     VIỆT HƯNG