Ngày 30/11/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Phước phối hợp với Hội CCB xã Tân Lập 1 tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) "CCB bảo vệ môi trường" tại Chi hội CCB ấp 4, xã Tân Lập 1.

CLB "CCB bảo vệ môi trường" tại ấp 4, xã Tân Lập 1 có 34 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Đình Dũng được chỉ định làm Chủ nhiệm CLB. Tại lễ ra mắt, CLB đã thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của CCB, dưới sự quản lý của Chủ nhiệm CLB và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB xã Tân Lập 1.

Theo đó, CLB có nhiệm vụ đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường; thực hiện tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động người dân bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường, góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, xây dựng cảnh quan môi trường "xanh, sạch, đẹp" ở khu dân cư.

Ngay sau khi ra mắt, CLB đã tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tuyến đường Tỉnh lộ 878.

Thanh Lâm