Khen T.P Hồ Chí Minh “phá rào” là viết gọn. Đúng ra là Thành phố đã “bật đèn xanh” cho nhiều doanh nghiệp tìm cách giản tiện thủ tục, lấy tiền của doanh nghiệp cấp ngay tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28-3-2022 của Chính phủ “Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuê nhà cho người lao động” (viết tắt là Quyết định 08), sau đó hoàn thiện thủ tục truy lĩnh tiền hỗ trợ.

Vì, theo Quyết định của Chính phủ thì chỉ riêng “Người lao động làm đơn theo mẫu 01”, gửi Công ty để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận, UBND huyện thẩm định và tỉnh phê duyệt, thì nhanh nhất cũng phải mất 11 ngày.

Rồi thủ tục gửi đi các ngành có liên quan, lên các ngành của T.Ư thẩm định nữa… có nhanh, cũng phải hàng tháng, người lao động mới nhận được tiền - trong khi người lao động thì mong ngóng từng ngày “gói hỗ trợ” này - như “con mong mẹ về chợ”.

Nhất là đối tượng mới trở lại làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm từ ngày 1-4, theo Quyết định sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng, gấp đôi so với lao động đang làm việc, thì thực hiện Quyết định 08 sớm,  còn  góp phần giúp doanh nghiệp giữ chân được người lao động.

Điển hình  như  Công ty CP In số 7, T.P Hồ Chí Minh - ông Trần Võ Công Nhựt - Phó chủ tịch Công đoàn cho biết: “Đúng theo nguyện vọng, đúng theo hoàn cảnh, thực sự cần thiết, Công đoàn Công ty lập danh sách xin hưởng chính sách của Chính phủ. Trước mắt, chúng tôi sẽ hỗ trợ, tạm ứng trước cho cả gói 3 tháng trợ cấp hằng tháng”.

Hiện nay ngoài T.P Hồ Chí Minh, hầu hết các tỉnh, thành khác trong cả nước vẫn triển khai “gói hỗ trợ” túc tắc theo từng bước hướng dẫn của Quyết định 08. Tất nhiên là không sai (thậm chí là đúng), nhưng sẽ rất chậm và có thể không còn tác dụng mấy, giống như “bà đẻ chờ sáng trăng”!  

Thiết nghĩ, sau đây Bộ LĐTBXH cũng phải nghiên cứu để tham mưu cho Chính phủ ra văn bản hỗ trợ, sao cho vừa phù hợp với tình hình, vừa tránh được trục lợi chính sách.  

Huy Thiêm