Chủ   tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VPQH    

Sáng 7-9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chương trình công tác năm 2022, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ tư.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các vị đại biểu Quốc hội và khách quý đã đến dự phiên khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quán triệt Nghị quyết của Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Quốc hội trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, gồm 3 kỳ họp thường kỳ và một kỳ họp bất thường; ban hành 8 luật, cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật khác; ban hành 62 nghị quyết với sự thống nhất, đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Kỳ họp thường kỳ thứ tư sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng, tại nhiều hội nghị, hội thảo, tham vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề lớn, quan trọng và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15 đến 18-8-2022 để có thêm ý kiến đa dạng, nhiều chiều, giúp cơ quan hữu quan nhận diện thêm các vấn đề mới phát sinh, nắm bắt bao quát toàn diện, giải trình thấu đáo hơn, bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án, dự thảo trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị này để các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đăng ký tham gia hội nghị, cho ý kiến vào từng dự án luật và dự thảo nghị quyết. Qua đó góp phần vào việc xem xét thông qua của Quốc hội đạt tỷ lệ tán thành, đồng thuận cao, bảo đảm chất lượng tốt nhất, đồng thời có thể rút ngắn được thời gian của kỳ họp.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ hai của nhiệm kỳ khóa XV sẽ tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và dự thảo nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian tổ chức hội nghị không dài, chỉ có 2 ngày để cho ý kiến về 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước, tham gia đầy đủ các phiên họp, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa thực tiễn với lý luận, giữa tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân với các quyết sách trình Quốc hội xem xét thông qua; tranh thủ tối đa thời gian, cơ hội để nghiên cứu, trao đổi, tranh luận, phản biện với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc về các dự thảo.

Các ý kiến của các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật với mục tiêu bảo đảm chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ tư.

THẢO PHƯƠNG