Trong 2 ngày 17 và 18.11, Hội CCB Quận Hải Châu (tp Đà Nẵng) đã tiến hành tập huấn công tác Hội cho 330 chi hội trưởng CCB của 13 phường.

          Đợt tập huấn lần nầy, các chi hội trưởng CCB trên địa bàn quận được nghe truyền đạt các chuyên đề, như : Xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở vững mạnh, trong sạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hướng dẫn công tác giám sát, kỷ luật của tổ chức Hội nhiệm kỳ 2022-2027 và Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội  Đại biểu Hội CCB Quận lần thứ VI về tham gia phát triển kinh tế, xóa nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2022-2027. Cũng nhân dip nầy, Hội CCB Quận đã thông báo kết luận của Thường trực Quận Hội về rút kinh nghiệm các mô hình, các việc làm mới trong toàn Hôi từ năm 2017 đến 2022.

          Qua tập huấn, các đồng chí lãnh đạo Quận Hội đã đi sâu truyền đạt và phân tích rõ các nội dung về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của chi hội CCB và các nội dung, biên pháp xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, trong sạch, nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ giữa Hội CCB cơ sở với cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, ban, nghành, đoàn thể chính tri-xã hội ở địa phương. Đây là những nội dung hết sức cần thiết cho công tác xây dựng và tổ chức các hoạt đông thường xuyên của các cấp chi hội trên địa bàn quận nhằm phấn đấu xây dựng các tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cấp ủy và Hội cấp trên giao phó.

                    Nguyễn Phát