Như đã đưa tin, sáng nay, 28/11/2023, tại Manila, Thủ đô Cộng hoà Philippin, Đại hội VECONAC-22 đã tiến hành trọng thể phiên khai mạc và thực hiện các nội dung của Đại hội theo chương trình đã được thông qua. Bài phát biểu của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về kết quả hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong năm qua được Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Đại hội tiến hành thông qua các nghị quyết được đề xuất trong cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ 35, ngày 27/11/2023; thông qua Nghị quyết Đại hội, Thông cáo Chung và tổ chức phiên Bế mạc.

Trong các nghị quyết được Đại hội thảo luận, thông qua có Nghị quyết: “VECONAC là tổ chức bề vững”. Đại hội thống nhất nhận định: Nóng lên toàn cầu và biến đổi khi hậu đang tác động đến đời sống con người. Để VECONAC phát triển như một tổ chức bền vững, Đại hội quyết định: VECONAC bắt đầu hướng đi tiến tới ủng hộ sáng kiến bền vững, cam kết tái sự dụng, tai chế và giảm bớt sử dụng sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chỉ số Các bon.

Nghị quyết: “Thực hiện nữ quyền trong VECONAC” cũng được Đại hội quan tâm khi trên thực tế đã thể hiện vai trò nổi bật của phụ nữ tại các chức vụ cao cấp trong chính quyền và khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, vai trò và vị trí của phụ nữ trong VECONAC còn hạn chế. Để khắc phục, Đại hội đề nghị tất cả các nước thành viên xem xét và khuến khích các thành viên nữ giữ các chức vụ hành pháp cap hơn trong các tổ chức CCB mỗi nước.

Đối với Nghị quyết: “Đưa vấn đề thanh niên vào các chương trình của VECONAC” được Đại hội rất quan tâm; bởi vì, VECONAC ủng hộ các mục tiêu của ASEAN trong việc duy trì hoà bình và an ninh, do đó cần nỗ lực trong các hoạt động xây dựng đất nước từ cấp cơ sở. Chính vì thế, đề nghị tất cả các nước thành viên lựa chọn và xây dựng chương trình có sự tham gia của thanh niên hoặc thành viên gia đình. Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết và thông tin tới Đại hội: Hội CCB Việt Nam vừa ký Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Theo đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; phát động nhiều phong trào, như: “Hành quân về nguồn”, diễn đàn “Lý tưởng cách mạng”, “Ông kể cháu nghe”,... được thanh niên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia; qua đó, có trách nhiệm đóng góp ngày càng nhiều hơn sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Lễ Bế mạc, Trưởng đoàn các nước VECONAC đã tiến hành ký Thông cáo Chung của Đại hội. Đại hội cũng tiến hành trao Bằng ghi nhận thành tích cho Tổ chức CCB Chiến tranh Thái Lan và chứng kiến Lễ bàn giao chức Chủ tịch VECONAC giữa Chủ tịch VECONAC-22, Thiếu tướng Romeo Dalamillo, Chủ tịch Liên đoàn CCB Philippin và Chủ tịch VECONAC-23, Chuẩn tướng Winston Toh BeeChew, Chủ tịch Liên đoàn CCB các Lực lượng vũ trang Xingapo.

Bài: Hồ Bá Vinh

Ảnh: Hoàng Linh