Ngày 5-10-2021, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội VECONAC-20. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch VECONAC-20 chủ trì Hội nghị. Các Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Trung tướng Nguyễn Song Phi, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, cùng lãnh đạo các Ban trong cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nêu rõ: Năm 2020, Hội CCB Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC). Theo kế hoạch ngày 15-12-2020, Đại hội VECONAC được tiến hành, nhưng vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong tháng 9 và 10-2020, lãnh đạo Hội CCB Việt Nam họp trực tuyến với Chủ tịch các Hội CCB trong khối ASEAN. Sau khi báo cáo kết quả cuộc họp, Hội CCB Việt Nam được Ban Bí thư, Chính phủ đồng ý chủ trương để Hội CCB Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VECONAC năm 2021 và đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC-20 trong năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Sau khi được Ban Bí thư đồng ý chủ trương để Hội CCB Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VECONAC, đăng cai tổ chức Hội nghị BCH và Đại hội VECONAC-20 trong năm 2021, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban Đối ngoại và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên VECONAC để tổ chức thành công Đại hội VECONAC-20 năm 2021.

Với sự kiên trì, quyết tâm, vận dụng các hình thức trực tuyến và khéo léo trong quan hệ đối ngoại, Chủ tịch, Phó Chủ tịch VECONAC gửi đăng trên trang mạng VECONAC nhiều thư, thông báo tới các đối tác. Nhờ đó, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận, phối hợp và giúp đỡ của nhiều đối tác. Đến nay, các nội dung chuẩn bị phục vụ cho hai sự kiện là Hội nghị BCH và Đại hội VECONAC-20 cơ bản đã hoàn thành.

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đánh giá: Các cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam nói chung và Ban Đối ngoại T.Ư Hội CCB Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt, đầy đủ cho Hội nghị BCH và Đại hội VECONAC-20.

Theo kế hoạch, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC-20 được tổ chức ngày 15-12-2021. Ngoài các điểm cầu trực tuyến ở các nước, tại điểm cầu ở T.P Hà Nội có sự xuất hiện của các Tùy viên Quân sự các thành viên trong khối. Số lượng khách mời, đại biểu tham dự, nội dung chương trình sẽ được rút gọn để phù hợp, đảm bảo quy định công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin và ảnh: Võ Hóa