Ngày 3-10, Đại hội thi đua yêu nước “Cựu Chiến binh gương mẫu” tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) được tổ chức. Dự Đại hội có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Điện Biên đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Hội CCB tỉnh kết nạp mới 2.386 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 17.734 hội viên, sinh hoạt tại 1.635 chi hội, 177 cơ sở hội xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, các cấp Hội CCB đã thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Toàn tỉnh có 42 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và 662 mô hình trang trại, gia trại tổng hợp có thu nhập từ 200 - 500 triệu đồng/năm; các cấp Hội CCB đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác vay vốn, xóa đói giảm nghèo với số vốn vay hơn 558,7 tỷ đồng. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 350 hội viên CCB thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10%, nâng hộ khá giả lên 2%. Ngoài ra, các cấp Hội CCB đã tổ chức tốt hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hiện có 20/187 chi hội xây dựng được quỹ vốn trên 50 triệu đồng; tham gia thực hiện tốt chương trình nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, làm nhà Đại đoàn kết...

Giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB tỉnh tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Đồng thời, thi đua đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, tăng kinh tế trang trại vừa và nhỏ lên 7 – 10%; hàng năm xóa nghèo 2 - 3% hộ CCB nghèo; tích cực thực hiện cuộc vận động CCB tham gia hoạt động nghĩa tình, nhân đạo, ủng hộ xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội CCB tỉnh đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và hội viên; tiếp tục tăng cường củng cố, phát triển tổ chức hội, chú trọng công tác kết nạp hội viên mới, thu hút hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức Hội…

Tại Đại hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua.

Sầm Phúc