Lãnh đạo Hội CCB tỉnh chứng kiến các đơn vị Khối 487 ký kết thi đua.

Triển khai thực hiện Quyết định số 543/QĐ-CCB ngày 29/12/2023 của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Khối thi đua Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố và Hội Khối 487; Hướng dẫn số 572/HD-CCB ngày 16/01/2024 của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa về Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2024. Chiều ngày 28/3/2024, tại hội trường 31 Trần Quý Cáp, TP Nha Trang, Hội CCB Khối 487 trực thuộc Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, gồm: Trường Đại học Nha Trang (đơn vị Trưởng khối), Công ty Yến Sào, Cục Hải Quan, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm quản lý và khai thác các công trình Thủy sản, Cơ quan Hội CCB tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đại tá Trần Thân – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự phát biểu chỉ đạo. Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh – Trưởng khối 487, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Nha Trang chủ trì hội nghị; cùng dự ký kết giao ước thi đua có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, UVBCH Hội CCB 6 đơn vị Hội CCB Khối 487 trực thuộc Tỉnh hội.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh – Trưởng Khối thi đua 487, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Nha Trang trình bày nội dung ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2024; các đại biểu đã thảo luận sôi nổi cùng với tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh hội, Hội nghị đi đến thống nhất nội dung, chỉ tiêu thi đua giữa các đơn vị trong năm 2024. Cụ thể: Phấn đấu 100% hội viên trong khối thi đua kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có từ 90-98% tổ chức Hội và trên 90% cán bộ, hội viên đạt các tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”. Toàn khối phấn đấu kết nạp ít nhất 2 hội viên. 100% Hội cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 98% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức Hội cấp trên giám sát 100% tổ chức Hội cấp dưới trực tiếp. Các đơn vị trong khối thi đua tổ chức kiểm tra 100% tổ chức Hội và hội viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho tổ chức Đảng kết nạp ít nhất 01 đảng viên; phấn đấu không có hộ nghèo và cận nghèo. Phấn đấu mỗi tổ chức Hội CCB cơ quan, đơn vị giúp đỡ ít nhất 01 - 03 hội viên (trong hoặc ngoài Hội CCB của cơ quan, đơn vị mình) có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Hội bình quân đầu người từ 450 nghìn đồng trở lên. Mỗi tổ chức Hội CCB cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. 100% tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng “tiếng hát CCB” tỉnh Khánh Hòa năm 2024 và có ít nhất một công trình sản phẩm chào mừng Đại hội (hội nghị) thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” các cấp giai đoạn 2019-2024.  

Về xây dựng lực lượng nòng cốt: Mỗi Hội 487 trong Khối có 01 tổ lực lượng nòng cốt của CCB, mỗi tổ từ 5-7 đồng chí, quân số toàn khối khoảng 35 đồng chí;…

Hội nghị cũng đã đề ra một số biện pháp chính nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của Hội CCB tỉnh, BCH Hội 487 trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, ý thức tự giác, lòng nhiệt tình sáng tạo trong thực hiện mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua. Đội ngũ cán bộ các cấp hội vừa là người tổ chức phát động, duy trì phong trào; đồng thời là người gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Luôn hướng nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị; phát huy sáng tạo để tạo ra mô hình mới, việc khó và tham gia các hoạt động phát hiện những nhân tố tích cực, nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiến tiến trong phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao làm cho phong trào thi đua liên tục phát triển, thực sự là phong trào của mọi người trong toàn Khối thi đua Hội CCB 487. Thường xuyên gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa công tác khen thưởng đi vào nền nếp, chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất và cán bộ hội, hội viên tiêu biểu. Việc xét khen thưởng phải chính xác, chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục.

Theo https://cuuchienbinh.khanhhoa.gov.vn/