Theo đó, hành vi ngược đãi, hành hạ người học, xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo trước đây chưa được quy định thì nay đã được quy định. Cụ thể, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ người học; phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo.

Hành vi tuyển sinh để đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ vượt quá chỉ tiêu số lượng hoặc sai đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định bị phạt tiền từ 10-80 triệu đồng. Như vậy, với hành vi này, mức phạt đã tăng so với quy định trước đây (quy định cũ 2-60 triệu đồng).

Theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP, vi phạm một trong các hành vi sau: đào tạo, cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân vượt quá thẩm quyền được giao; đào tạo các ngành, chuyên ngành ngoài thẩm quyền được giao thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng, thì Nghị định 40/2011/NĐ-CP quy định, vi phạm một trong các hành vi nêu trên sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định 40/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/8/2011.

Bảo Lâm