Trả lời: Đối tượng được thực hiện trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ là những người đã được hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng bằng 1/2 thời gian công tác quy đổi nhưng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Điều kiện để những đối tượng thuộc diện trên được hưởng trợ cấp là đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi). Trường hợp đã hết tuổi lao động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được hưởng trợ cấp kể từ ngày 1-5-2010.

Người được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định này được hưởng bảo hiểm y tế, khi chết người lo mai táng được hưởng tiền mai táng phí theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Những đối tượng đủ điều kiện theo quy định nêu trên nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được hưởng chế độ này:

  • Đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo.

  • Xuất cảnh trái phép.

  • Bị tòa án tuyên bố là mất tích.

  • Đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

  • Đã chết trước ngày 1-7-2010.

Hỏi: Quân nhân đi lao động xuất khẩu, sau đó phục viên, đã nhận trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142 thì có được hưởng chế độ hưu theo Nghị định 11 không?

(NGUYỄN MẠNH THÂN, tổ dân phố số 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời: Ông nhập ngũ 1975, đi lao động xuất khẩu năm 1989, như vậy thời gian phục vụ trong quân đội của ông có 14 năm; thời gian đi xuất khẩu lao động không được tính, do vậy ông không đủ 20 năm tại ngũ. Ông đã nhận trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142. Như vậy ông không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định 11/2011/NĐ-CP ngày 3-1-2011 của Chính phủ.

LÊ THẾ HẢI

(Ban Tổ chức – Chính sách)