Ngày 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) các tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đối với 1 dự án pháp lệnh (là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) tại phiên họp tháng 8/2020.

Về Chương trình năm 2021 (là năm chuyển giao nhiệm kỳ, gồm 3 kỳ họp), tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3/2021) sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật (đã được cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 10); không cho ý kiến đối với dự án nào.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021) chỉ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; không cho ý kiến đối với dự án nào.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 6 dự án luật; không thông qua dự án nào.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, số lượng các dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến hết năm 2020 là không nhiều, nhưng lại tập trung vào một số cơ quan, trong khi thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội chỉ còn 3 tháng, còn rất nhiều trình tự, thủ tục phải thực hiện cả ở phía Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội.

Do đó, để có thể bảo đảm hoàn thành khối lượng lớn các công việc trong Chương trình của năm 2020, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan, tổ chức khác có liên quan phải quyết liệt chỉ đạo, có các giải pháp cụ thể, tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện thì mới hoàn thành được Chương trình đã đề ra.

Về triển khai Chương trình năm 2021, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nêu rõ năm 2021 có đặc thù là năm chuyển giao nhiệm kỳ với 3 kỳ họp Quốc hội; thời gian giữa các kỳ họp không nhiều. Trong khi đó, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV (tháng 3/2021) chủ yếu tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ; Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021) tập trung cho công tác nhân sự sau bầu cử, nên công tác lập pháp chủ yếu từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội theo Chương trình, các cơ quan cần tập trung nguồn lực, có kế hoạch chặt chẽ để bảo đảm việc nghiên cứu, chuẩn bị hoàn thiện dự án chất lượng và theo đúng tiến độ.

Các cơ quan của Quốc hội theo trách nhiệm được giao cần bảo đảm thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất là phiên họp tháng 2/2021 đối với các dự án trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11. Chính phủ bảo đảm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 9/2021 đối với các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành đã báo cáo tiến độ chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh được phân công; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định, kịp thời trình ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch đề ra.

[Thủ tướng phân công soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết]

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm băn khoăn về việc Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa được đưa vào Chương trình.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hai dự án luật nêu trên đã được Bộ Công an với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đều đã được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

"Bộ Công an đã đặt ra lộ trình để xây dựng, hoàn thiện nhưng trong cuộc họp hôm nay chưa thấy có tên trong danh sách. Chúng tôi rất sốt ruột với việc này, nên đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình," Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Qua thảo luận, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện Chương trình thời gian qua; đồng thời đưa ra kiến nghị cụ thể để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung dự án vào Chương trình để trình Quốc hội gần thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội.

Theo thống kê, cho tới thời điểm hiện nay, Chương trình năm 2020 sau khi được Quốc hội thông qua đã được điều chỉnh 5 lần, trong đó 3 lần Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh bổ sung 7 dự án vào Chương trình theo đề nghị của Chính phủ và các cơ quan đều vào thời điểm gần sát kỳ họp, thậm chí có dự án được đề nghị đưa vào Chương trình khi đang diễn ra kỳ họp Quốc hội. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc tiếp cận tài liệu, nghiên cứu, thẩm tra, xem xét đối với dự án, làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của dự án khi xem xét, thông qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ rất quan trọng, khâu đột phát quyết định sự phát triển đất nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội kèm theo Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết cần nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành, chủ động thực hiện tốt việc rà soát để nhận diện những quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất sửa đổi, bổ sung ngay từ khâu soạn thảo, góp phần khắc phục các hạn chế đã nêu ra nhiều lần trong thời gian qua./.