Hỏi: Bố tôi tham gia hoạt động cách mạng từ đầu năm 1944, là đảng viên, đã từ trần năm 1978. Tôi đã làm bản khai theo hướng dẫn số 07/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội nhưng chưa được giải quyết chế độ. Vậy thủ tục và hồ sơ để được công nhận và hưởng chế độ thực hiện như thế nào?
Nguyễn Văn Nhân
(196/1/10 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
Trả lời: Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn lập hồ sơ để thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công theo quy định tại Nghị định 54/2006/NĐ-CP. Trong các hồ sơ có Quyết định công nhận cán bộ hoạt động Cách mạng trước ngày 1-1-1945 hoặc Quyết định công nhận người hoạt động Cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Các Quyết định trên do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Vụ Tổ chức các Bộ, ban, ngành căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư lập, trình Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cán bộ, ngành, đoàn thể T.Ư xét ra quyết định.
Như vậy thủ tục hồ sơ để được giải quyết chế độ, trước hết phải có Quyết định công nhận là cán bộ lão thành Cách mạng hoặc cán bộ Tiền khởi nghĩa (Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương).

Lê Thế Hải