Quang cảnh họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ sáu (Quốc hội khóa XV). Ảnh: TRỌNG HẢI

Ngày 29-11, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ sáu (Quốc hội khóa XV).

Theo thông tin tại họp báo, sau 22,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắng thảo luận, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, trong đó có Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây là đạo luật mới được nâng lên từ pháp lệnh nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ, chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quốc hội cũng cho ý kiến lần 3 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Với kết quả công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã hoàn thành 114/137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt 83,2%. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án được giao theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Cùng với đó, kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31-12-2024; bổ sung 966,749 tỷ đồng cho dự án. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong thời gian từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 30-6-2024.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Kỳ họp thứ sáu đã xem xét giải quyết khối lượng lớn công việc với tinh thần tích cực, khẩn trương để thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) thể hiện tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm vì trong quá trình thảo luận tại Quốc hội còn ý kiến khác nhau, cần có thời gian xem xét kỹ lưỡng, nhất là đánh giá tác động của chính sách. Đồng thời, bảo đảm luật được ban hành đáp ứng yêu cầu cuộc sống, bền vững, không xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc thông qua luật sẽ được xem xét vào thời điểm thích hợp, có thể sẽ có Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào tháng 1-2024 nếu Chính phủ đề xuất và Quốc hội thấy cần thiết, cấp bách.

MẠNH HƯNG