Tại T.P Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515, Quân khu 9 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS, những năm qua, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định của các cấp; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. 10 năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được 3.842 HCLS (quy tập ở Campuchia 2.041 HCLS, xác định được danh tính 58 HCLS; trong nước 1.801 HCLS, xác định được danh tính 87 HCLS). Thực hiện chi trả, thanh quyết toán chế độ, chính sách chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng theo quy định; sử dụng trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống, bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, an toàn tiết kiệm…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu lên những kiến nghị, đề xuất như cần tăng mức bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ, dẫn đường tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS; tăng mức hỗ trợ cho Ban chuyên trách, Ban công tác đặc biệt; tăng kinh phí chi quà hỗ trợ vận động nhân dân nước bạn…

Đức Minh