Đại tá Hoàng Văn Lâu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc_3732

Sáng 18-2, tại Thành phố Nha Trang ( Khánh Hòa), Cục Chính trị- Quân chủng Phòng không- Không quân tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác tuyên huấn năm 2020 cho 55 đại biểu là thủ trưởng cơ quan chính trị phụ trách công tác tuyên huấn, trưởng ban tuyên huấn các sư đoàn, học viện, nhà trường và trợ lý tuyên huấn (chính trị) của các cơ quan, đầu mối trực thuộc Quân chủng.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn 

Hội nghị sẽ triển khai quán triệt một số nội dung trọng tâm của công tác tuyên huấn năm 2020 trong Quân chủng, phổ biến những nội dung cụ thể và thống nhất một số biện pháp, cách làm thiết thực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn trong toàn Quân chủng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị trong nhiều năm qua. Đồng thời nghiên cứu các chuyên đề: Một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong Quân chủng Phòng không- Không quân; Thống nhất một số nội dung công tác tuyên huấn trong diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ; Phương pháp xây dựng đề cương và thực hành bài nói tuyên truyền miệng; Công tác quản lý báo chí xuất bản trong Quân chủng Phòng không- Không quân trong tình hình mới; Quy định, thủ tục đề nghị khen thưởng và thống nhất đăng ký kết quả Thi đua- khen thưởng trong Quân chủng Phòng không- Không quân. Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ Quốc phòng Quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” trong Quân chủng.

Hội nghị tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 20-2-2020.

                                                                                Công Thi