Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Chiều 27/4, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, hơn 30 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn luôn xứng đáng với vai trò, vị trí của mình, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy những phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc về quy mô tổ chức và số lượng, chất lượng hoạt động. Tổ chức Hội đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho; góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, và Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, nêu gương sáng trong hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", từ thiện xã hội; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam là tấm gương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; khẳng định là tổ chức chính trị-xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, những thành tựu sau 30 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Để đạt được kết quả đó, có phần đóng góp rất lớn của các cựu chiến binh.

"Các đồng chí cần tập hợp, phát huy những thế mạnh ấy để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững...", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm cho biết: Là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp nhưng các thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đều là cựu chiến binh. Các hội viên luôn nỗ lực mọi mặt, không ngừng củng cố và phát triển về quy mô và chất lượng hoạt động, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội, gắn bó mật thiết với các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Đến nay, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã có 42 tổ chức thành viên tại 42 tỉnh, thành phố. Hàng nghìn cựu chiến binh là chủ doanh nghiệp, các hợp tác xã, trang trại, nông trại đang gắn bó với nhau trong các tổ chức cơ sở thuộc Hội, câu lạc bộ cấp huyện, xã. Trong số 98 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội hiện nay, có 23 đồng chí là thương, bệnh binh, hầu hết đã quá tuổi lao động, sức khoẻ hạn chế, lẽ ra chỉ hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước và bảo hiểm xã hội. Nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, hầu hết các doanh nhân cựu chiến binh vẫn không ngừng sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, tạo thế mạnh trên thương trường, làm giàu chính đáng và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của địa phương và cả nước. Trong vòng 6 năm, Hiệp hội đạt tổng doanh thu trên 210.000 tỷ đồng, nộp thuế trên 20.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 600.000 lao động.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm cho biết, dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, những cải cách thể chế kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô đã tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; chung sức, đồng lòng xây dựng Hiệp hội vững mạnh, chủ động hội nhập và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nêu gương làm từ thiện xã hội, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Sơn