Chiều 4/1, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

Cuộc họp do đồng chí Bùi Đình Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và  đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện 9 Sở, ban, ngành và huyện, thành thị. Cuộc họp cũng có mặt đầy đủ của các đại diện cơ quan báo chí địa phương và thường trú trên địa bàn tỉnh.  

Theo báo cáo tại cuộc họp, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 3/1/2024 thực hiện 21.232 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán và bằng 94,4% so với thực hiện năm 2022 (trong đó, thu nội địa thực hiện 19.938 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.277 tỷ đồng).

Kết quả thu hút đầu tư đạt kết quả  khả quan. Tính đến ngày 31/12/2023, tỉnh đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 58.123 tỷ đồng, gấp 1,7 lần mục tiêu đề ra (30.000-35.000 tỷ đồng). Đặc biệt năm 2023, Nghệ An lọt top 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cảnước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1.605,5 triệu USD.

Nghệ An cũng đã tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Hoàn thành công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghịquyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,…

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi sốđược quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực.

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nêu nhiều câu hỏi về các vấn đề như đầu tư, tài nguyên môi trường và nhân sự cho ngành giáo dục tại tỉnh Nghệ An... Đại diện Báo CCB VN cũng đã đặt câu hỏi trước cho UBND tỉnh Nghệ An: “Hiện nay có gần 10 doanh nghiệp (nhà thầu phụ) gửi đơn  đến UBND tỉnh Nghệ An kêu cứu: Ban quản lý dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 không thanh toán tiền xây dựng, vật tư cho các đơn vị trên với tổng số nợ gần 15 tỷ đồng. Với vai trò quản lý nhà nước và quyền cổ đông trong dự án này, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho các nhà thầu phụ, vừa đảm bảo môi trường đầu tư?”.

Để trả lời câu hỏi của Báo CCB VN, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho đại diện Sở Xây dựng Nghệ An.Nhưng rất tiếc, vị đại diện sở này đã trả lời mang tínhđối đáp, chiếu lệ. Không đúng trọng tâm câu hỏi của Báo CCB VN đã đặt ra.

Đồng chí Bùi Đình Long, PCT UBND tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị

‌‌Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đánh giá cao vai trò quan trọng, sự đồng hành, chia sẻ, đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh NghệAn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, dành thời lượng nhiều hơn nữa để tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Thế Sơn - Xuân Hòa