Họp báo do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 20-12.

Đây là thông tin được thông báo tại buổi họp báo do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng (1/1/1914 - 1/1/2024).

Hội thảo sẽ diễn ra tại Khách sạn Indochine Palace (số 105A đường Hùng Vương, T.P Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); với hơn 400 đại biểu tham dự; 72 báo cáo, phát biểu, tham luận.

Đến nay, Viện Lịch sử quân sự đã tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác chuẩn cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, bảo đảm tổ chức Hội thảo thành công theo kế hoạch.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ thêm về quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bổ sung những tư liệu mới, nhằm khẳng định vai trò, cống hiến to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tinh thần cách mạng tiến công, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tri ân, tôn vinh công lao to lớn, đạo đức, phẩm chất cách mạng của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, qua đó góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Minh Anh