Năm 2013 là năm Hội tổ chức quán triệt và triển khai các Nghị quyết của T.Ư, nhất là Nghị quyết T.Ư 5, Nghị quyết Đại hội 5 Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong điều kiện có nhiều tác động khó khăn, phức tạp… Song các cấp Hội đã nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, tích cực chủ động nắm bắt tình hình, đổi mới phương pháp, hướng về cơ sở, tham mưu cho cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 là toàn diện, có nhiều phát triển mới, có chiều sâu và hiệu quả, nâng tầm và vị thế của Hội trong đời sống xã hội. Nổi bật nhất là các cấp Hội đã chú trọng tới công tác tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, luôn bám sát cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, như ở Giáo họ Trại Gáo (Nghệ An); đã quán triệt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; đã trích quỹ, huy động xã hội hóa chăm lo tết cho CCB nghèo, CCB bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, gia đình chính sách và hội viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với số tiền gần 20 tỷ đồng; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động. Trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, T.Ư Hội đã tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến gồm 21 tỉnh, thành Nam bộ; đã chỉ đạo các cấp Hội gắn cuộc vận động này với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng.

Về hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, toàn Hội đã giảm được 40.013 hộ cận nghèo, 13/63 tỉnh, thành cơ bản hết hộ cận nghèo. Tính đến 31-10-2013, vốn vay uỷ thác của Ngân hàng CSXH được 1.791 tỷ 462 triệu đồng, đạt 119,4% kế hoạch năm 2013, nâng tổng số dư nợ uỷ thác lên 17.707 tỷ 946 triệu đồng. Vay vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm kênh T.Ư Hội tăng thêm 1,38 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 42 tỷ 667 triệu, tạo việc làm cho 2.068 CCB và con em CCB; kênh địa phương tăng thêm 87 tỷ 259 triệu đồng, nâng tổng số dư nợ lên 613 tỷ 659 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 5.817 CCB và con em CCB. Ngoài ra, các cấp Hội còn huy động mới được 85 tỷ 870 triệu đồng vốn nội bộ để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 6.820 CCB và con em CCB; vay vốn của các tổ chức tín dụng được 210 tỷ đồng để đầu tư sản xuất ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, trang trại, tạo việc làm cho 17.860 lao động. Hiện toàn Hội có 5.461 doanh nghiệp, 119 HTX, 5.286 tổ hợp tác, 44.674 trang trại và gia trại do CCB làm chủ, thu hút 439.580 lao động. Kinh tế phát triển, giúp hoạt động tình nghĩa được đẩy mạnh hơn: Toàn Hội đã xóa được 8.037 nhà dột nát; quyên góp, ủng hộ các Quỹ “Phòng chống thiên tai bão lũ, vì người nghèo, chất độc da cam/đi-ô-xin” được 36 tỷ 850 triệu đồng. T.Ư Hội cũng đã giúp Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia xóa đói giảm nghèo, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH đạt nhiều thành tích xuất sắc; tham gia bảo đảm an toàn giao thông, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng vận động quần chúng giải quyết các điểm nóng, tranh chấp, khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng đúng quan điểm, đường lối, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở địa phương. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều CCB đã hiến kế, hiến công, hiến đất để xây dựng trường học, trạm xá, đường giao thông nông thôn, tham gia mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” đạt kết quả tốt; Hội cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm phong trào “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, kiện toàn Ban chỉ đạo 4 chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; với cuộc vận động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, các cấp Hội đã góp tới 8.327.997.700 đồng.

Về xây dựng tổ chức Hội, điều đáng ghi nhận của năm qua là T.Ư Hội đã phối hợp với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho gần 400 cán bộ chủ chốt của các Tỉnh, Thành hội và các bộ, ngành. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để dự báo, định hướng giáo dục, giúp hội viên nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu chống phá của các thế lực địch, đấu tranh kiên quyết với những quan điểm thù địch sai trái, phủ nhận cương lĩnh, đường lối của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, công thần, nói và làm trái với Nghị quyết của Đảng. Các cấp Hội cũng đã bổ sung, kiện toàn BCH và đội ngũ cán bộ, chỉ định và chuẩn y 19 Uỷ viên BCH Tỉnh, Thành hội, 106 uỷ viên BCH cấp quận, huyện và 454 uỷ viên BCH cơ sở, đồng thời mở được 626 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 43.683 cán bộ Hội các cấp, thi Chi hội trưởng giỏi, xây dựng và triển khai chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội cấp mình; hướng dẫn thi hành Điều lệ, thủ tục kết nạp hội viên, bình xét tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tổ chức và hoạt động Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và khối 487. Trong năm, toàn Hội đã phát triển được 66.236 hội viên mới, nâng tổng số hội viên cả nước lên 2.738.827 người…

Năm 2014 có nhiều công tác lớn phải triển khai, trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường, song các đại biểu về dự Hội nghị BCH T.Ư Hội vẫn nhất trí cao với các chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực BCH nêu lên. Các đại biểu trong Hội nghị phát biểu nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể và cùng hạ quyết tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó luôn nắm vững công tác trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chăm lo đời sống cho CCB; tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm thành lập Hội CCB Việt Nam, tạo động lực mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Phúc, Đăng Khoa