Các đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch và đồng chí Đỗ Công Mùi Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch và đồng chí Trần Xuân Thu Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cùng đại diện các ban, ngành của hai Hội đã đến dự đông đủ. Nhằm đáp ứng yêu cầu về phối hợp hoạt động của hai Hội, tạo điều kiện cho tổ chức và hội viên tham gia có hiệu qủa vào các hoạt động chính trị, xã hội, các chương trình chăm lo giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và cựu chiến binh, đấu tranh đòi quyền lợi cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, hai Hội thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với 5 nội dung chính là: Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết hậu quả của chất độc hóa học, về các chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, về hoàn cảnh sống vadf gương điển hình các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng... Chỉ đạo hội các địa phương phối hợp các phong trào, hoạt động có liên quan đến nạn nhân chất độc da cam và cựu chiến binh Việt Nam; Hội CCB địa phương giúp đỡ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành lập Hội ở huyện, quận và xã phường, nơi có đủ điều kiện và vận động hội viên CCB là nạn nhân tham gia hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nơi chưa có Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thì Hội CCB giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam; Chỉ đạo cơ quan chức năng cúa mình phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Phối hợp thực hiện các nội dung, chương trình như được vay vốn từ ngân hàng chính sách, xây nhà theo chương trình của Chính phủ, an dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng, phối hợp học hỏi kinh nghiệm nuôi dưỡng, điều trị, dạy nghề cho nạn nhân...Phối hợp và chủ động đẩy mạnh công tác đối ngoại, vận động quốc tế giúp đỡ nạn nhân và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi Mỹ phải có trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin do Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Hội CCB Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam/Dioxin và việc khắc phục đối với con người và môi trường. Cung cấp cho Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin những ấn phẩm báo chí, thông tin các gương người tốt, việc tốt của CCB về chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, sự vươn lên của nạn nhân CCB... và hoạt động của các nhóm đối thoại Việt - Mỹ qua gọc nhìn của CCB Việt Nam.

Hai Hội giao cho cơ quan Tổ chức chính sách làm thường trực, phối hợp với Văn phòng độc đốc triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng, một năm sẽ họp rút kinh nghiệm chung

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm.